การศึกษา-สาธารณสุข

Thursday, 19 December, 2013 - 00:00

เล็งตั้งมาตรฐานราคากลางแบบเรียน

    ปลัด ศธ.เล็งตั้งราคามาตรฐานกลางแบบเรียน แบ่งสัดส่วนระหว่างองค์การค้าคุรุสภากับภาคเอกชน สพฐ.จี้องค์การค้าฯ ทำตารางการผลิตตำรา พร้อมทำแผนตลาดเชิงรุกสู้ภาคเอกชน
    นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการจัดพิมพ์หนังสือตำราเรียน ประจำปี 2557 ว่า การพิมพ์หนังสือตำราเรียนขององค์การค้าสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่ผ่านมานั้น มีปัญหาการพิมพ์ล่าช้ามาโดยตลอด ตนจึงมีการหารือกับองค์การค้าฯ แล้วว่า องค์การค้าฯ จะต้องดูศักยภาพการทำงานของตนเองด้วยว่ามีแท่นพิมพ์และบุคลากรเพียงพอต่อการผลิตงานหรือไม่ ซึ่งนายสมมาตร มีศิลป์ ผอ.องค์การค้าฯ ได้ชี้แจงว่า ระยะหลังองค์การค้าฯ มีการพัฒนาศักยภาพการพิมพ์มาตลอด และมั่นใจว่าจะผลิตแบบเรียนได้ทันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ จะหารือกับองค์การค้าฯ ถึงแนวทางการการผลิตแบบเรียน ซึ่งจะให้องค์การค้าฯ มาเสนอแผนการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา 2557 ว่ามีแผนอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ผลิตแบบเรียนได้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
    สำหรับการจัดพิมพ์แบบเรียนในอนาคต องค์การค้าฯ จะต้องทำตารางการผลิตหนังสือเรียนในแต่ละเดือน โดยประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าจะพิมพ์แบบเรียนไหนก่อน เนื่องจากการผลิตแบบเรียนที่ผ่านมายังมีประเด็นที่องค์การค้าฯ ไม่สามารถสู้หรือแข่งขันกับภาคเอกชนได้ โดยเฉพาะเมื่อไปติดต่อขายแบบเรียนในสถานศึกษา รวมถึงทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเรื่องการขายหนังสือเรียนให้กับสถานศึกษาของรัฐมาเสนอด้วย นอกจากนี้ ตนมีแนวคิดสำหรับการเปิดโอกาสและการเพิ่มอัตราการแข่งขันระหว่างขององค์การค้าฯ กับบริษัทเอกชนได้มากขึ้น ว่าอาจจะให้มีการทำเป็นราคามาตรฐานกลางของหนังสือเรียนขึ้น โดยแบ่งเป็นสัดส่วนกันระหว่างองค์การค้าฯ กับบริษัทเอกชนให้เหมาะสมและเป็นธรรม  
    “องค์การค้าฯ ยังได้เสนอเรื่องการขอเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.2557 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต.ว่าจะอนุมัติเรื่องที่องค์การค้าฯ เสนอไปหรือไม่ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีและทำให้องค์การค้าฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น” ปลัด ศธ.กล่าว.