เศรษฐกิจ

Friday, 28 February, 2014 - 00:00

กสท.จัดระเบียบเลขช่องเคเบิล

  กสท.เล็งจัดระเบียบเลขช่องเคเบิลทีวี-ดาวเทียม ยึดแบบดิจิตอลทีวี หวั่นคนดูสับสน
    พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมออกแนวทางการปรับเปลี่ยนเรียงหมายเลขช่องของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมให้เป็นไปรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ 1-36 เป็นฟรีทีวีในระบบดิจิตอล หลังจากนั้น จึงเป็นรายการของเคเบิลและทีวีดาวเทียม
    ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับชมเกิดความสับสน โดยก่อนหน้านี้ กสท.ได้ออกประกาศให้ดาวเทียมและเคเบิลทีวีสามารถจัดเรียงเลขช่อง 1-10 เองได้ โดยกังวลว่าจะทำให้การรับชมทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง เกิดความสับสนมากขึ้น เนื่องจากต้องบวกเพิ่มอีก 10 ช่อง จากที่ประมูลได้ อาทิ ช่อง 13 เป็น 23 เป็นต้น
    "ผู้ประกอบการทั้ง 24 ช่องได้นำเสนอมาที่ กสท. เพราะไม่เช่นนั้น การเลือกหมายเลขช่องที่ผ่านมาก็ไม่มีความหมาย และผู้ชมก็จะไม่เข้าใจ รวมถึงยังป้องกันไม่ให้คนที่ประมูลในระบบความคมชัดปกติ หรือ เอสดี (SD) สามารถไปออกอากาศแบบระบบคมชัดสูง หรือ เอชดี (HD) ในช่องเคเบิลหรือทีวีดาวเทียมได้" พ.อ.นทีกล่าว
    พ.อ.นที กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กสท.ยังเตรียมหารือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ให้บรรจุผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่องเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อแก้ข้อขัดข้องต่างๆ ได้ อาทิ เรื่องข่าวพระราชสำนัก และรายการกีฬา เป็นต้น และได้เตรียมออกร่างประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสแครี่ โดยให้เอกชนที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์มัสแครี่ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องโครงข่ายสามารถนำไปลดหย่อนค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ จากปกติที่ กสท.เรียกเก็บ 2% ต่อปี
    ด้านนางจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า นอกจากเรื่องหมายเลขช่องและเรื่องการลดหย่อนค่าใช้จ่ายมัสแครี่แล้ว สมาพันธ์ฯ ยังต้องการให้ กสท. เป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดทำเรตติ้งและให้มีการตรวจสอบได้.