การศึกษา-สาธารณสุข

Thursday, 30 January, 2014 - 00:00

รพ.แพทย์แผนไทยยศเสรับผู้ป่วยขรก.-บัตรทอง

    “โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ยศเส” เปิดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผน ให้ “ผู้ป่วยข้าราชการ-ผู้ถือบัตรทอง" โปรโมชั่นบัตรทอง 3,000 รายตรวจรักษาฟรี ส่วนผู้ประกันตนใน กทม.ยังไม่เข้าเกณฑ์
    ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.วัฒนะ พันธุ์ม่วง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ยศเส ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อาทิ การนวด อบ ประคบ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง นวดคลายอาการกล้ามเนื้อติดสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัด ให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ฟรี 3,000 คนแรก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะปี 2557 จำนวน 1.3 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อคำนวณต้นทุนการรักษาที่แท้จริง ก่อนที่จะบรรจุค่ารักษาเพิ่มเข้าไปในงบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับปีงบประมาณต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้มาเข้ารับบริการวันละประมาณ 10-30 คน จากยอดผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันละประมาณ 30-50 คน
    ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยในระบบสวัสดิการข้าราชการ ขณะนี้สามารถรับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเลย เพราะได้มีการเจรจากับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ป่วยในระบบประกันสังคมสามารถรับการรักษาได้เฉพาะในต่างจังหวัดเท่านั้น ส่วนผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะสามารถใช้ได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการทำสปามาตรฐาน นวดน้ำมัน นวดอโรมา นวดฝ่าเท้า บริการนวดเพื่อสุขภาพ แต่บริการเหล่านี้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ผู้ป่วยต้องเสียค่าบริการเอง
    นพ.วัฒนะกล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้เตรียมเปิดรับผู้ป่วยในเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตที่ต้องได้รับการกายภาพบำบัด โรคเรื้อรังบางประเภท และโรคที่ต้องการทำการศึกษาวิจัยเพื่อการรักษา เช่น โรคมะเร็งบางชนิด.