บทบรรณาธิการ

  มีการคาดการณ์ไว้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมนำรายชื่อว่าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งขึ้นทูลเกล้าฯ...

    จัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่คลอดออกมา 48 มาตรา ทั้งกลไกและโครงสร้างอำนาจ ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศผ่านองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐบาล...

    ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ได้ลงนามในประกาศ คสช.ฉบับที่  103/2557...

    มีปฏิกิริยากระทบขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ภายหลังการประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช....

     เป็นปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97  เรื่องการให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน...

   คำถามยอดนิยมหลังจากคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินไปบริหาร คือผู้นำการรัฐประหาร และคณะรัฐประหาร จะปล่อยอำนาจคืนสู่ประชาชนเร็วหรือไม่...

 กระทรวงมหาดไทยได้รีบออกมาสยบความเคลื่อนไหวกันโดยเร่งด่วน หลังเริ่มมีปฏิกิริยาความเห็นจากนักการเมือง-นักเลือกตั้งท้องถิ่นกันหลายส่วน ต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 85/2557...

    แนวคิดนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช.ที่อยากให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุค่านิยมหลัก 12 ประการ ลงในแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่  พ.ศ.2558-2564...