บทบรรณาธิการ

  กฎแห่งกรรม คือ ผลของกรรม ที่มาจากเหตุของการกระทำ จะวิบากกรรม หรือกุศลกรรม ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลนั้นๆ และสืบเนื่องจากผลแห่งการกระทำนั้นเช่นกันที่ส่งผลต่อชะตากรรม...

    มีคำถามที่ตามมาหลังจากกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยเสียงท่วมท้นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช....

    สังคมการเมืองไทยมีวัฏจักรที่สำคัญและไม่เคยหลุดพ้นจากวิถีอโคจรนี้ได้เลย นั่นคือ วิกฤติการคอร์รัปชันของนักการเมืองเกือบทุกยุคทุกสมัยที่เข้ามา    ...

 “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี ...

   หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2557 ปีที่แล้ว ที่ถือเป็นการเริ่มต้นสานต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกครั้งในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

    จนถึงวันนี้คงปฏิเสธได้ยากว่า สังคมไทยกำลังใจจดจ่อว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.จะลงมติในคดีถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา, นายนิคม ไวยรัชพานิช...

    ในที่สุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้มาตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการซักถาม สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อฝ่ายผู้ร้อง คือ...

 
    กำหนดออกมาอย่างชัดเจนเป็นทางการแล้วว่า วันศุกร์ที่ 23 มกราคมนี้ คือวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาลงมติสำนวนคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง...