บทบรรณาธิการ

     จากกรณีนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ ชาวบ้านอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ใช้น้ำมันราดใส่ตัวเองก่อนจุดไฟเผาบาดเจ็บสาหัส ภายในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...

     นัดหมายกันอย่างเป็นทางการออกมาแล้วสำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมนี้...

     มีสถิติที่น่าสนใจของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็น ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทางหมายเลข 1111 ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ คสช....

   เรียกว่ารวดเร็วปานกามนิตหนุ่มอย่างยิ่ง กับการตรวจสอบการติดตั้งไมโครโฟนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี บนชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีราคาแพงเกินจริง ของ พล.อ....

   เรียกว่ารวดเร็วปานกามนิตหนุ่มอย่างยิ่ง กับการตรวจสอบการติดตั้งไมโครโฟนในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี บนชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีราคาแพงเกินจริง ของ พล.อ....

     มีข้อมูลที่น่าสนใจจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ที่อ้างอิงจากสำนักงานงบประมาณของรัฐ โดยระบุถึงการใช้งบประมาณถึง 206,094 ล้านบาท...

   กลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามภาษาฝรั่งที่เรียกว่า "ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์"  ในหมู่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงความถูกต้อง เหมาะสมและยุติธรรม...

    จะด้วยแสลงใจกับคำว่า "ประชานิยม" หรือต้องการให้คนไทยรักสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยคำเรียก "ประเทศไทยนิยม" หรือ "นิยมประเทศไทย" ในการพูดถึงการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล...