บทบรรณาธิการ

  “ตำรวจที่ดีก็เหมือนผี รู้ว่ามี แต่ไม่เห็นว่าอยู่ไหน” ถือเป็นคำประชดเสียดสีที่ฮอตฮิตในแวดวงชาวบ้านและโซเชียลมีเดียอย่างมาก...

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีงบประมาณกว่า 2.575 ล้านล้านบาท...

   เป็นความพยายามของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องการให้การทำงานทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติมีความราบรื่นตลอดปีกว่า ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...

    เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมได้เห็นโฉมหน้าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กันแล้ว หลังมีการเปิดให้องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิ องค์กรวิชาชีพต่างๆ และองค์กรของรัฐ...

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออกอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ยังเป็นปัญหาที่น่าวิตกไปทั่วโลก โดยมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 11 ส.ค. พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 1,848...

    แปลกใจเป็นอย่างยิ่งกับปฏิกิริยาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางรายที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจหรือเต็มใจนัก...

    สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. กำลังเป็นองค์กรที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจ จดจ้อง ติดตาม ไม่น้อยไปกว่าหน้าตาของรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กำลังจะคลอดในเร็ววันนี้...

    ประวัติศาสตร์การเมืองไทยดูเหมือนจะเป็นวังวนวัฏจักรของการขึ้นและลงของผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง เมื่อวันที่บ้านเมืองมีปัญหาความขัดแย้ง แตกแยก เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน...