บันทึกหน้า 4

    ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net ธรรมดาที่ไหน ไม่งั้นคงไม่ได้ขึ้นมาคุมประเทศกัมพูชา...

 แหม! ดูเหมือนแวดวงข่าวในห้วงวันพุธนั้น มีแต่เรื่องของ  “วีระ สมความคิด” เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) และแกนนำกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติ...

    ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด สัปดาห์นี้ต้องจับตา ร่างธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2557  ซึ่งทีมยกร่างนำโดย นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช...

    ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางของบุคคลที่ถูกออกหมายจับจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ, นายจักรภพ เพ็ญแข,...

ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net  ขอยกมือ "เห็นด้วย" สนับสนุนแนวคิดของ ศ.ดร.ธีรยุทธ บุญมี ที่แนะนำว่า...

   ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" www.thaipost.net หน้าที่สื่อเปรียบเหมือนกระบอกเสียงให้กับประชาชน...

 ดูเหมือนพี่เบิ้ม “สหรัฐอเมริกา” และ “สหภาพยุโรป” จะเล่นบทคอหอยกับลูกกระเดือกกันอย่างดีเหลือเกินในการขย้ำประเทศไทยที่ถูกมองเป็นลูกกระจ๊อกลูกไล่ในสังคมโลก...

     ไทยโพสต์ "อิสรภาพแห่งความคิด" ย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 "คณะราษฎร" นำโดย พระยาพหลพลพยุหเสนา นายปรีดี พนมยงค์ ได้ก่อการ "อภิวัฒน์"...