เปลว สีเงิน

     เขียนรัฐธรรมนูญแบบไหน คนโกงไม่สามารถเข้าสู่อำนาจได้ นี่อาจเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นที่สุดในการปฏิรูปประเทศผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ
    พูดเรื่องโกง...

     ท่านรู้จัก "ฝนประกายพรึก" มั้ยครับ?
    เมื่อวาน ๒๓ ตุลา "วันปิยมหาราชเจ้า" ฝนประกายพรึกตกในพระบรมมหาราชวัง ถ้าถามว่า "ฝนประกายพรึก" คืออะไร...

    ครับ....เมื่อวานซืน มัวแต่ทำตัวเองให้ยุ่งอยู่กับญาติโยมที่มาฟังท่าน "ปภากโร ภิกขุ" (หลวงลุงสุเทพ) กล่าวธรรมสนทนา ในวันครบรอบปีที่ ๑๘ แก่แดดขึ้นปีที่ ๑๙  ของไทยโพสต์...

    ทวนความจำกันนิดครับ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือเมื่อ ๕๘ ปีที่แล้ว คือวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
    ได้พระสมณนามว่า...

     ครบรอบปีไทยโพสต์ที หัวหน้ากอง บ.ก. "คุณฉัตรชัย นามตาปี" เขาก็เข็นผมมาเป็นตุ๊กตาเสียกบาลตั้งไว้ตรงลานหน้าบ้านไทยโพสต์ที นี่ก็...เฉียด ๒ ทศวรรษหวิวๆ
   ...

    ดูเหมือน "คาใจ" กันมาก กรณี สนช.ประชุมเรื่องถอดถอน "สมศักดิ์-นิคม" เมื่อศุกร์ ๑๗ ต.ค.๕๗ แต่ผลประชุมที่ออกมา.....
    "เลื่อนการพิจารณาออกไปไม่มีกำหนด"!?...

    ต้องอนุโมทนากับคุณผ่องพรรณ ร้าน "ฮกแซ" ที่บางคล้า ฉะเชิงเทรา รู้ว่าอังคารที่ ๒๑ ตุลา วันครบรอบไทยโพสต์ นิมนต์สามเณร "วัดโมลีโลกยาราม" ๒๑ รูป มาฉันเพล เลยส่งจีวรมาร่วมถวาย ๒๕ ชุด...

     เรื่องฆ่าฝรั่งชาวอังกฤษ ๒ คนที่เกาะเต่านี่ บอกตรงๆ "ผมชักจะอึดอัด" ด้วยไม่ชอบใจรัฐบาลอังกฤษ ที่มีการกระทำลักษณะพยายามก้าวล่วงเขตแดนอำนาจกฎหมายและศาลไทย
  ...