กีฬา

Wednesday, 4 November, 2009 - 00:00

32เยาวชนทีมชาติไทย สู้ศึกกอล์ฟจูเนียร์เวิลด์

  สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมกับ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน)  จัดศึกดวลวงสวิงเยาวชน  "ทีจีเอ-แคท  จูเนียร์  กอล์ฟแชมเปี้ยน  2009"  (สิงห์  ไทยแลนด์  จูเนียร์  เวิลด์)  ระหว่างวันที่  27-30  ตุลาคม  2552  ที่สนามรอแยลฮิลส์  กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา  จ.นครนายก  เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟ  32  คนเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ  "สิงห์ไทยแลนด์  จูเนียร์  เวิลด์  กอล์ฟ  แชมเปี้ยนชิพ  2009"  ระหว่างวันที่  26-29  พฤศจิกายนนี้  ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนทีมชาติตอบรับมาแล้วกว่า  15  ประเทศเข้าร่วม

     สำหรับนักกอล์ฟที่ได้รับการคัดเลือก  32  คน  มีดังนี้  คลาสเอ  ชาย  3  คน  เนติพงศ์  ศรีทอง,  สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ,  วรเมธ  อัศรัสกร,  คลาสเอ  หญิง  2  คน  ปวริศา  ยกทวน,  จิราพัชร์  เชาวน์ชวานิล,  คลาสบี  ชาย  3  คน  ขวัญชัย  กองทวี,  อติวิชญ์   เจนวัฒนานนท์,  ชวิศ  แต้ประจิตร,  คลาสบี  หญิง  2  คน  อสมา  แมคเคนซี่,  สุภมาส   แสงจันทร์,  คลาสซีชาย  6  คน  ปภังกร  อิทธิรัตน์ชัย,  ธัญธร  แสงพงษ์นภา,  ภวัต  กองกาญจนะ,  สาริศ  สุวรรณรัตน์,  ธนวันต์  ประจักษ์รัตนกิจ  และณพล  บุญบูชาไชย,  คลาสซี  หญิง  5  คน  สุธาวี  ชนะชัย,  เบญญาภา  นิภัทร์โสภณ,  บุษบากร  สุขพันธ์,  สาวิตรี  ถาวงค์  และวิรัลพัชร  โอฬารกิจกุลชัย,  คลาสดี  ชาย  6  คน  ภูวิชญ์  อนุพันธ์สืบสาย,  พชร  คงวัดใหม่,  เอกมติ  อู๋,  ปฐวีกานต์  คำมนตรี,  พงศภัค  หิมะทองคำ,  เถกิงศักดิ์  ช่วยชู,  คลาสดี  หญิง  5  คน  ณิชากร  เมืองคำ,  ฐิตาภา  ภักดีเศรษฐกุล,  ปภังกร  ธวัชธนกิจ,  กีรัตริยา  ฟูเจริญ  และพรปวีณ์  ธรรมวิชัย.