เศรษฐกิจ

Tuesday, 1 December, 2009 - 00:00

กสิกรฯรุกขายประกัน"เมืองไทย"

  กสิกรไทยจบดีล  ถือหุ้นเมืองไทยประกันชีวิต  51%  หน้าบานหวังเพิ่มยอดขายประกันผ่านแบงก์  "สาระ"  โชว์ฐานะปึ๊ก  เบี้ยรับ  10  เดือนแตะ  1.8  หมื่นล้านบาท  เงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์  758%

     เมื่อวันที่  30  พ.ย.  ธนาคารกสิกรไทย  และบริษัท  ธัญนิธิวัฒนา  จำกัด  ซึ่งธนาคารถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวม  100%  ได้เข้าซื้อหุ้นใน  MTGH  หรือชื่อเดิม  บริษัท  เมืองไทย   โฟร์ทิส  โฮลดิ้ง  จำกัด  จำนวน  7,725,147  หุ้น  และ  11,466,488  หุ้น  ตามลำดับ  รวมทั้งสิ้น  19,191,635  หุ้น  คิดเป็นเงิน  7,528,826,539.09  บาท  ส่งผลให้ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นใน  MTGH  เป็น  51%  ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคารครั้งที่  97  เมื่อวันที่  3  เม.ย.2552  อนุมัติให้ธนาคารขยายการลงทุนในบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  (MTL)  ผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน  MTGH

     นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย  เปิดเผยว่า  การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะทำให้ธนาคารมีการบริการทางการเงินที่ครบวงจรและเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยจะทำให้การขายประกันผ่านช่องทางของธนาคารมีเพิ่มมากขึ้น  จากปัจจุบันที่คาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวถึง  60%

     นายสาระ  ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  กล่าวว่า  การร่วมทุนครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่  2  บริษัทมากขึ้น  ในการเพิ่มช่องทางการบริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น  จากปัจจุบันที่เมืองไทยฯ  มีผู้ถือหุ้นจากต่างชาติคือ  บริษัท  โฟร์ทิส  อินชัวรันส์  อินเตอร์เนชัลแนล  เอ็นวี  จากประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นพันธมิตรหลัก

     ส่วนด้านความมั่นคงของธุรกิจ  ขณะนี้เมืองไทยประกันชีวิตมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ  3  โดยผลประกอบการ  10  เดือนแรก  (ม.ค.-ต.ค.)  มีเบี้ยประกันรับรวม  17,556  ล้านบาท  ขยายตัว  25%  เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  สินทรัพย์รวมมีมูลค่า  69,614  ล้านบาท  มีเงินสำรองประกันชีวิต  57,777  ล้านบาท  และมีเงินกองทุน  8,761  ล้านบาท  หรือ  758%  ของเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด.