ข่าวหน้า 1

Tuesday, 16 March, 2010 - 00:00

อเมริกาดักฟังแม้วสั่งป่วน

สะพัด! สหรัฐแจ้งเตือนไทย หลังดักฟัง น.ช.ทักษิณสั่งเตรียมก่อวินาศกรรมกรุงเทพฯ ขณะเดินทางไปมอนเตเนโกร เล็งขึ้นแบล็กลิสต์เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ ชี้ถือเป็นพฤติกรรมก่อการร้ายแล้ว

แหล่งข่าวด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ทางการประเทศสหรัฐอเมริกามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก่อการร้ายให้แก่ประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีแลกเปลี่ยนข่าวกรององค์การสหประชาชาติ จำนวน 190 ประเทศ พบว่า มีการดักฟังโทรศัพท์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ขณะเดินทางไปยังประเทศมอนเตเนโกร ว่ามีการสั่งการเตรียมวางแผนการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพฯ ตามการอ้างอิงของเครือข่ายภาคีข่าวกรององค์การสหประชาชาติ แต่ในกรณีนี้อาจจะเป็นเพียงการแจ้งเตือนมายังไทย และขึ้นแบล็กลิสต์เป็นบุคคลไม่พึงประสงค์สำหรับประเทศเขา

แหล่งข่าวระบุว่า ตามหลักแล้วไทยมีความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย มีกฎหมายที่เรียกว่า แพทริออต แอคต์ (The USA Patriot Act) หรือ กฎหมายโฮมแลนด์ (Homeland Security) ซึ่งระบุชัดเจนว่า พฤติกรรมใดที่เข้าข่ายการก่อการร้ายตามความเห็นชอบของสภาสูงสหรัฐอเมริกา ภายหลังเกิดเหตุการณ์ 911 หรือเหตุการณ์วินาศกรรมวันที่ 11 กันยายน ซึ่งมีเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้

"การเข้าข่ายการก่อการร้ายนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ให้ถือว่าการวางแผนเตรียมการ หรือโทรศัพท์พูดคุย ส่งอีเมล ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการก่อการร้ายแล้ว ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวมีการระบุคำจำกัดความ"

แหล่งข่าวเผยอีกว่า ทางสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานด้านข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพในการดักฟังวิเคราะห์ข่าวกรองต่างๆ และแบ่งปันให้มิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดี และครั้งนี้ถือเป็นการแจ้งเตือนเหตุ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวเป็นการต่างตอบแทน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ยากว่ามีภาวการณ์ดังนั้นหรือไม่ แต่ถือเป็นมารยาทของประเทศที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่ต้องรับฟังไว้

"ในทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง การที่เขาแจ้งเตือนมานั้นก็เป็นการให้เราระวังตัว ถ้าเราไม่รับฟัง เขาก็จะไม่มีการแจ้งเตือนมาอีก และถ้าเกิดเหตุขึ้นจริงก็จะทำให้สถานการณ์อยู่ในภาวะควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ เป็นไปในลักษณะปฏิเสธ หรือยืนยัน (ดีไนน์ ออร์ คอนเฟิร์ม)" แหล่งข่าวชี้แจงลักษณะการพึ่งพิงด้านข่าวกรองระดับนานาชาติ.