ข่าวหน้า 1

Monday, 23 March, 2009 - 23:03

โผทหารกลางปีรื้อ'โครงสร้าง'ย้าย3พล.อ.อ.

 ๐  คาดโผปรับย้ายทหารกลางปีคลอดสัปดาห์นี้  หลังนายกฯ  นำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวาย  เผย  ทอ.ย้าย  3  พลอากาศเอก  ปรับโครงสร้างใหม่  ส่วน  ทบ.  "อนุพงษ์"  เพิ่มพลโท   อัตรารองเสธ.ทบ.  พร้อมยุบหน่วยการศึกษาเข้ารวมกัน  ดันผู้การจังหวัดเป็นพลตรี
     มีรายงานว่า  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ได้นำบัญชีรายชื่อการปรับย้ายนายทหารกลางปี  (เม.ย.)  2552  ขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายเมื่อสัปดาห์ก่อน  หลังจากที่  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รมว.กลาโหม  ได้นำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารส่งมอบให้ถึงที่ทำเนียบรัฐบาล  และคาดว่าบัญชีรายชื่อการปรับย้ายนายทหารน่าจะประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.อ.ทรงกิตติ  จักกาบาตร์  ผบ.สส.  เป็นผู้รวบรวมรายชื่อนายทหารในส่วนเหล่าทัพ  ที่ทางกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  ได้ส่งบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารกลางปีมายังกองทัพไทย  โดย   พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา  ผบ.ทบ.,   พล.ร.อ.กำธร  พุ่มหิรัญ  ผบ.ทร.,  พล.อ.อ.อิทธพร  ศุภวงศ์  ผบ.ทอ.  เป็นผู้มอบรายชื่อโยกย้ายนายทหารเพื่อให้   ผบ.สส.นำส่ง   พล.อ.ประวิตร   วงษ์สุวรรณ  รมว.กลาโหม  ตรวจทานรายชื่อ
     การปรับย้ายนายทหารกลางปีครั้งนี้  ทางกองทัพได้มีการปรับโครงสร้าง  โดยเฉพาะกองทัพบก   จะยุบรวมหน่วยการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  (สบส.)  เข้ารวมกับกรมยุทธศึกษาทหารบก  (ยศ.ทบ.)  และเพิ่มอัตรารองเสนาธิการทหารบก  ฝ่ายการศึกษาขึ้นมา   และเกลี่ยตำแหน่ง  รอง  จก.ยศ.ทบ.  เพิ่มเป็น  รอง  จก.ยศ.ทบ.  (อัตราพลตรี)  เป็น  2  คน  ในส่วนผู้บังคับการจังหวัดทหารบก  จะปรับอัตราเป็นพลตรีทั้งหมด  และเพิ่มอัตรารองเจ้ากรมเป็น  3  ตำแหน่ง
      สำหรับตำแหน่งสำคัญที่มีการปรับย้าย   ได้แก่  พล.ท.ดุสิต  เครือใย  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน   ขยับเป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  (อัตราพลเอก),  พล.ท.อภิชัย  พิณสายแก้ว  ผบ.สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  (สบส.)  เป็น  รอง  เสธ.ทบ.,  พล.ต.บัญชา   สิทธิวรยศ  รอง  ผบ.สบส.  เป็น  รอง  จก.ยศ.ทบ.,   พล.ต.วิชิต  ศรประเสริฐ   ผบ.มทบ.12  เป็น  รองแม่ทัพภาคที่  1,   พล.ต.สุรพันธ์  พวงเพ็ชร์  ที่ปรึกษา  มทภ.1  เป็น  ผบ.มทบ.12,    พล.ต.อุกฤษฎ์  ณรงค์วิทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทบ.  เป็น  ผบ.จทบ.ราชบุรี,   พล.ต.ประสงค์  บุตรขวัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทบ.  เป็น  ผบ.จทบ.กาญจนบุรี
     ส่วนกองทัพอากาศ   มีการปรับโครงสร้างโดยยุบ  3  กองบัญชาการ  คือ  กองบัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศ    (บยอ.)  กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  (ผบน.)  กองบัญชาการหน่วยบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  (บศอ.)  แล้วปรับเข้าสู่โครงสร้างเดิมคือ  มี  ผช.ผบ.ทอ.เป็น  2  ตำแหน่งตามเดิม  และหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  (อัตราพลอากาศเอก)  โดยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศ  จะยุบรวมกับกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  (คปอ.)  แล้วเป็นหน่วยบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
     โดยตำแหน่งที่มีการปรับย้ายประกอบด้วย   พล.อ.อ.ดิลก  ทรงกัลยาณวัตร  ผบ.บศอ.  เป็น  ผช.ผบ.ทอ.(2),  พล.อ.อ.คณิต  สุวรรณเนตร  ผบ.บยอ.  เป็นผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  (ผบ.คปอ.)  และ  พล.อ.อ.มานิตย์  ช้างเผือก  ผบ.บนอ.  เป็น  หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา.