บทบรรณาธิการ

Thursday, 20 May, 2010 - 00:00

หมายเหตุกองบก.

  ขออภัย!    หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 งดวางแผง 1 วัน อันเนื่องมาจากความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งกระทบกับการปฏิบัติงานในหลายด้าน  จนไม่สามารถตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมาได้ แต่กองบรรณาธิการไทยโพสต์จะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติในวันถัดไป
                    
                                                   กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
                                                        19 พฤษภาคม 2553