Jobs

Sunday, 15 February, 2009 - 20:51

รถประหยัดเชื้อเพลิง

   กิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่  11  เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างแนวคิดการพัฒนา  และคิดค้นเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดน้ำมัน  เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการขยายกรอบความคิดในเชิงสร้างสรรค์  อันเป็นการยกระดับความสามารถ  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในด้านความคิด  ภายใต้พื้นฐานเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า  ส่งผลให้มีการพัฒนายานยนต์ประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยีใหม่  โดยเฉพาะระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด  PGM-FI  ซึ่งให้ประสิทธิภาพการประหยัดสูง  ทำให้มีทีมแข่งผ่านเข้ารอบเพื่อร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ  ในระดับประเทศเป็นจำนวนถึง 353 ทีม
     น.ส.นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.อรรณพ   พรประภา  รองประธานกรรมการบริหาร  และ  นายอารักษ์  พรประภา กรรมการบริหาร   บ.เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  ร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขัน  "ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง  ปีที่  11"  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  โดยปีนี้ทีมชนะเลิศระดับประเทศ  ได้แก่  ทีมนนทรีอีสาน เอ. ม.เกษตรฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  สถิติค่าประยัดเชื้อเพลิงสูงสุดถึง  999.7469  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉลี่ย 26.8514 กม./ชม.  ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งเป็นตัวแทนทีมแข่งของประเทศไทย  ในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น 
     ด้านอาจารย์  ประยุทธ  สุวรรณา  นายช่างเครื่องกล  ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จ.สกลนคร  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  นนทรีอีสาน  เอ. จนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง   ปีที่  11  ได้สำเร็จ  เปิดเผยว่า  ความสามัคคีของเด็กถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จ  โดยทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาช่างกล  และช่างยนต์  ชั้นปีที่  2-4  ที่อยู่หอพักมาอยู่รวมกันหลังเลิกเรียน  ตั้งแต่เวลาประมาณ  5  โมงเย็นถึงประมาณ  5  ทุ่ม  เพื่อช่วยกันปรับแต่งรถให้มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน  ช่วยกันคิดค้นหาเทคนิคใหม่ๆ ในปีนี้เราได้นำเครื่องยนต์ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด  PGM-FI  ซึ่งให้ประสิทธิภาพการประหยัดสูง  มาประดิษฐ์เป็นรถที่ใช้ในการแข่งขัน   นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาช่วยถ่ายทอดให้กับเด็กๆ เราทำงานกันเป็นทีมจนทำให้ได้รับชัยชนะ
     "ขอขอบคุณ  บ.เอ.พี.ฮอนด้า  ที่ได้จัดกิจกรรมที่เปิดกว้างด้านแนวคิดให้เยาวชนได้มีการพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดน้ำมันใหม่ๆ ขึ้นมา  เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการขยายกรอบความคิดในเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการยกระดับความรู้  ความสามารถ  ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในด้านความคิดและการประดิษฐ์ของเยาวชนให้สู่โลกกว้าง  มีเวทีรองรับความสามารถได้อย่างแท้จริง"  อ.ประยุทธกล่าว
     สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภทรถประดิษฐ์ในระดับอาชีวศึกษา  ชนะเลิศ  ทีม  DONMAUNG  CHOW  SERVICE  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  กรุงเทพ  สถิติค่าประยัดเชื้อเพลิง 820.4939  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉลี่ย  25.5169  กม./ชม.,  ประเภทรถประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา  ชนะเลิศ  ทีมนนทรีอีสาน  เอ.  ม.เกษตรฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  สถิติค่าประยัดเชื้อเพลิง  999.7469  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉลี่ย  26.8514  กม./ชม.,  ประเภทรถประดิษฐ์ในระดับประชาชน  ชนะเลิศ  ทีม  POONYHA  DEVA  ร้านซ้งบริการ  จ.นครปฐม  สถิติค่าประหยัดเชื้อเพลิง  913.3487  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉี่ย  26.4186  กม./ชม.,  ประเภทรถตลาดรุ่น  100  ซีซี.  ชนะเลิศ  ทีม  โล้วเซลส์   บริษัท  โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส  จก.  จ.กาญจนบุรี  สถิติค่าเฉี่ยประหยัดเชื้อเพลิง  329.2935  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉลี่ย  25.5475  กม./ชม  และประเภทรถตลาดรุ่น  150 ซีซี.  ชนะเลิศ  ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  จ.นครนายก  สถิติค่าประหยัดเชื้อเพลิง  331.8787  กิโลเมตร/ลิตร  ความเร็วเฉี่ย  25.4255  กม./ชม.