โลกน่ารู้

Thursday, 9 April, 2009 - 00:00

ทุ่งยักษ์กังหันลม

     ทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกำลังจะผุดขึ้นในสวีเดน  หลังจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอนุมัติแผนการนี้  หากรัฐบาลสวีเดนเปิดไฟเขียว  กังหันลมกว่า  1,000  ตัวจะถูกติดตั้งในภาคเหนือของประเทศนี้  ด้วยเงินลงทุนกว่า  240,000  ล้านบาท

     หน่วยราชการที่ทำงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แนะนำให้รัฐบาลอนุมัติโครงการติดตั้งกังหันลม  1,101  ตัวที่ว่านี้  ซึ่งจะใช้งบประมาณ  241,500  ล้านบาท  โครงการนี้เป็นของบริษัท   Markbygden   Vind  AB  คาดว่ารัฐบาลในกรุงสตอกโฮล์มจะตัดสินใจภายใน  12  เดือน

     การก่อสร้างจะเริ่มภายใน  2  ปีครึ่ง  ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ  10  ปี  โดยกินพื้นที่  450  ตารางกิโลเมตร
     เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์   กังหันลมนับพันตัวที่ว่านี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ   8-12   เทอระวัตต์ชั่วโมงต่อปี  หนึ่งเทอระวัตต์มีค่าเท่ากับ  1  ล้านล้านวัตต์

     สวีเดนตั้งเป้าที่จะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้ได้ปีละ  10  เทอระวัตต์  ภายในปี  ค.ศ.2015

     กังหันลมแต่ละตัวมีความสูง   200  เมตร  บริษัทผู้ทำโครงการนี้ถือหุ้นโดย  Svevind   Holding  กลุ่มธุรกิจของสวีเดนร่วมกับกลุ่มบริษัท  Enercon  ของเยอรมนี  ผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
     ยังไม่มีการลงนามในสัญญาก่อสร้าง  จนกว่ารัฐบาลสวีเดนจะอนุมัติโครงการ.