การศึกษา-สาธารณสุข

Monday, 6 June, 2011 - 00:00

มหิดลนำข้าวสินเหล็กเครื่องดื่มผู้ป่วยเบาหวาน

    สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล คิดค้นพัฒนาเครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปเพื่อผู้ป่วนเบาหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ราคาถูก เผยได้จากการบูรณาการพันธุ์ข้าว "ข้าวสินเหล็ก" มาพัฒนาต่อยอด
 ผศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช อาจารย์สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดเผยถึง “การพัฒนาเครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในท้องตลาดมีราคาสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับสารอาหารที่ได้จากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจำหน่ายในท้องตลาดยังไม่มีความหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สถาบันโภชนาการจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้น โดยดำเนินการต่อยอดจากโครงการบูรณาการข้าวฯ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีการผสมทางธรรมชาติให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดำเนินการวิจัยร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 “เครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ได้นำ “ข้าวสินเหล็ก” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อโภชนาการฯ มาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับ “ข้าวสินเหล็ก” อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็นที่มาของชื่อพันธุ์ข้าว สารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลดีต่อกลไกการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง แล้วยังมีค่าระดับไกลซิมิกส์อินเด็กซ์ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโดยทั่วไป โดยค่าไกลซิมิกส์อินเด็กซ์นี้เป็นตัวบ่งบอกปริมาณการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณการดูดซึมสารอาหารและพลังงาน เครื่องดื่มข้าวสำเร็จรูปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ กลไกของร่างกายจึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบสารอาหารที่พบในข้าวสินเหล็ก กับโมโตรเด็กซ์ติน ซึ่งเป็นสารอาหารสังเคราะห์ที่เติมในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนั้น พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวสินเหล็กมีค่าไกลซิมิกส์อินเด็กซ์ต่ำกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรคเบาหวานต่ำกว่าข้าวโดยทั่วไป 
 "ผลิตภัณฑ์มีให้เลือก 2 รส คือ รสธัญพืชและโกโก้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อผลการทดสอบแล้วเสร็จจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป".