ข่าวหน้า 1

Sunday, 20 November, 2011 - 00:00

นายพันเด็ก‘ผบ.ทบ.’ได้ดี

  โยกย้าย 221 ผู้บังคับกองพัน ขยับทหารสายตรง ผบ.ทบ.คุมหน่วยกำลังรบ ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ ใหม่หมด กระชับอำนาจแน่น นายทหารของ ตท.12 เพื่อน ผบ.ทบ. ขยับ “หลานป๋าเปรม” ได้ขึ้น “หลานทักษิณ" แห้ว
    เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่ง ทบ.ที่ 298/2554  เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกและพันโท หรือที่เรียกว่า ผู้บังคับกองพัน จำนวน 221 นาย และมีการแจกจ่ายคำสั่งในวันถัดมา เพื่อกระชับอำนาจ และเพื่อความมั่นใจในตัว ผบ.หน่วยระดับกองพัน ที่ล้วนขยับนายทหารสายตรงขึ้นมา โดยมีการเปลี่ยนตัว ผบ.หน่วยคุมกำลังหลักทั้งทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ และทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานรบพิเศษ ที่เป็นการดันนายทหารที่เป็นสายตรงของ พล.อ.ประยุทธ์ และเพื่อนเตรียมทหาร 12 ขึ้นคุมกำลัง รวมทั้งนายทหารในสายอำนาจเดียวกัน
    ในส่วนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) ซึ่งเป็นหน่วยคุมกำลังหลักในกรุงเทพฯ นั้น พ.ท.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์ ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 พัน 2 รอ.)  ซึ่งเป็นอดีตนายทหารคนสนิท (ทส.) ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม ขึ้นเป็นพันเอก ในตำแหน่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ( เสธ.ร.1 รอ.) ซึ่งถือเป็นคนแรกของเตรียมทหาร 32 โดยมี พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์  (ตท.30) หน.ฝ่ายกำลังพล กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (หน.ฝพ.พล.1รอ.) ขยับเป็น ผบ.ร.1 พัน 2 รอ. แทน, พ.ท.นรภัทร กังวานไกล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11 พัน 3 รอ.) (ตท.28) เป็นเสนาธิการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.31 รอ.) พ.ท.เผ่าพันธุ์ เจนนุวัตร (ตท.33) รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รองเสธ.ร.11 รอ.) ขึ้นเป็น ผบ.ร.11พัน 3 รอ.แทน
    กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9 ) กาญจนบุรี พ.ท.วินิจ สว่างเนตร (ตท.29) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 9 (หน.ฝกร.พล.ร.9) เป็นผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 19 (ผบ.ร.19 พัน2), พ.ท.ธวัชชัย วรรณดิลก (ตท.31) เป็น ผบ.ป.พัน 102 รอ., พ.ท.วรรธ อุบลเดชประชารักษ์ (ตท.34) ผช.ฝ่ายยุทธการกองทัพภาค 1 เป็น ผบ.ร.19 พัน 3
    ส่วนของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.)  นั้น พ.ท.วีรยุทธ วุฒิศิริ (ตท.30) ผบ.ปตอ.พัน 1 รอ. (ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1) เป็นพันเอก ฝ่ายเสธ.ประจำผบช. โดยมี พ.ท.ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์ (ตท.32) นายทหารส่งกำลังบำรุง นปอ. นายทหารฝ่ายเสนาธิการของ พล.ท.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผบ.นปอ. เพื่อน ตท.12 ของ ผบ.ทบ. ขึ้นเป็น ผบ.ปตอ.พัน 1 รอ.แทน ส่งผลให้ พ.ท.สราวุธ ชินวัตร (ตท.32) หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ปตอ. หลานชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ขึ้นเป็นผู้บังคับกองพัน แม้จะรู้กันในหน่วยว่าจ่อคิวอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ มีการขยับ พ.ท.ศุภฤกษ์ เกตุพันธุ์ (ตท.32) เป็น ผบ.ปตอ.พัน 5, พ.ท.ชัยณรงค์ เดือนแรม (ตท.29 ) เป็น ผบ.ปตอ.พัน 3
    ในส่วนของทหารม้า มีการเปลี่ยนตัว ผบ.พันหลายตำแหน่ง เช่น พ.ต.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน (ตท.35) รอง ผบ.ม.พัน 29 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน 29 รอ., พ.ท.ชายธนัธชา วาจรัตน์ (ตท.32) นายทหารคนสนิท พ.ท.วิลาส อรุณศรี ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว อดีต ผบ.พล.ม.2 รอ. เพื่อน ตท.12 ของ ผบ.ทบ. ขึ้นเป็น ผบ.ม.พัน 27, พ.ท.วิทัย ลายถมยา (ตท.30) เป็น ผบ.ม.พัน 20, พ.ท.ศรัณย์ รอดบุญธรรม (ตท.30)  เป็น ผบ.ม.พัน 25 รอ., พ.ท.จักเรศ ศิริพงษ์ (ตท.31 ) เป็น ผบ.ม.พัน 7, พ.ท.สุทธิเขตต์ ศรีนิลทิน (ตท.31) เป็น ผบ.ม.พัน26, พ.ท.ธงชัย มีอนันต์ (ตท.27) เป็น ผบ.กรมทหารพรานที่ 32, พ.ท.ธรรมรัตน์ เหรียญทอง (ตท.30) เป็น ผบ.ม.พัน 13
    หน่วยรบพิเศษ ที่น่าจับตาคือ พ.ท.วีรฉัตร คำคุณ (ตท.33) หัวหน้ายุทธการ กองพลรบพิเศษที่ 1 เป็น ผบ.กองพันจู่โจม, พ.ท.สิรวิชญ์ แข็งขัน (ตท.32) เป็น ผบ.พันรบพิเศษ ศสพ. (ศูนย์สงครามพิเศษ), พ.ท.ณัฏฐ์ กาญจนโหติ (ตท.29) เป็นผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 ( ผบ.รพศ.4 พัน 2)
    กองทัพภาค 2 พ.ท.ศิวดล ยาคล้าย (ตท.33) เป็น ผบ.ร.3 พัน 3, พ.ท.ภาคภูมิ นภากาศ (ตท.33) เป็น ผบ.ร.23 พัน 1, พ.ท.ครรชิต ประสันสอย (ตท.31) เป็น ผบ.ป.พัน 3, พ.ต.ณัฐดนัย ผาคำ  (ตท.34) เป็น ผบ.ร.6 พัน 2, พ.ท.ธนาธิป เรียงอิศราง (ตท.31) เป็น ผบ.ร.23 พัน 4, พ.ท.อาร์ม ยศสุนทร (ตท.32) เป็น ผบ.พันร.23 พัน 4 ในส่วนกองทัพภาคที่ 4 พ.ท.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก (ตท.28) เป็น ผบ.ร.15 พัน 4, พ.อ.เปรียว ติณสูลานนท์ (ตท.26) หลานชายป๋าเปรม ขยับจาก เสธ.ร.25 เป็น รองเสธ.พล.ร.5, พ.ท.อายพันธุ์ กรรณสูตร (ตท.31) เป็น ผบ.ร.15 พัน 1, พ.ท.ชนาธิป ทองเชี่ยว (ตท.34) เป็น ผบ.ร.152 พัน 1, พ.ท.วินัย จันทร์ละเอียด (ตท.30) เป็น  ผบ.ร.151 พัน 3.