ข่าวภูมิภาค

Monday, 13 February, 2012 - 00:00

ยุทธวิธีตำรวจ"ราชเดช"ชุมพร ฝึกมากตายน้อย ฝึกน้อยตายมาก

   ด้วยสภาพปัจจุบันมีคดีความผิดประเภทประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้งคดียาเสพติด คดีการบุกรุกยึดครองป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น คนร้ายได้ปรับรูปแบบวิธีการตลอดเวลา มีการใช้อาวุปืน อาวุธสงคราม อาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง หรือแม้แต่วัตถุระเบิดในการกระทำความผิด และใช้อาวุธต่อสู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้น มีเหตุการณ์ความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้บริสุทธิ์จากการใช้อาวุธของคนร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนมาได้
    พล.ต.ต.สมชาย อ่วมถนอม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการใช้อาวุธปืนตามหลักยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้จัดดำเนินการฝึกยุทธวิธีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยใช้ชื่อว่าตำรวจ "ราชเดช" ชุมพร
    สนามฝึกตำรวจ "ราชเดช" ชุมพร ตั้งอยู่ในสนามยิงปืนจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร คำว่า "ราชเดช" มาจากชื่อของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ ราชเดช อดีตนายตำรวจมือปราบจอมขมังเวท และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 8 เป็นนายตำรวจชาว จ.นครศรีธรรมราช ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนภาคใต้ในด้านการปราบปรามโจรผู้ร้ายที่มีประวัติร้ายกาจมานับไม่ถ้วน
    สนามฝึกแห่งนี้ได้เปิดฝึกยุทธวิธีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้มีทักษะความชำนาญในการอาวุธปืนตามหลักยุทธวิธีตำรวจ และเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถ มีความแม่นยำในการใช้อาวุธปืน พร้อมปฏิบัติการภารกิจได้ทุกรูปแบบตามหลักสากล สามารถบุกจู่โจมช่วยเหลือตัวประกันได้ทันท่วงทีในทุกสถานการณ์
    ปัจจุบันตำรวจ "ราชเดช" ชุมพร มีครูฝึกทั้งตำรวจชาย ตำรวจหญิง จำนวน 23 นาย มีภารกิจทั้งในด้านการฝึกอบรมและการปฏิบัติภารกิจพิเศษในด้านการสืบสวน ปราบปราม สนับสนุนการปฏิบัติของสถานีตำรวจ และรับภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกในหลักสูตรของราชเดชมาแล้ว 200 นาย ทั้งตำรวจระดับปฏิบัติและหัวหน้าสถานี หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร (นปพ.) และตำรวจน้ำ
    "ปัจจุบันคนร้ายก่อเหตุอุกฉกรรจ์และใช้อาวุธสงครามที่ทันสมัยมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีอันตรายสูงและต้องสูญเสียมากขึ้น การฝึกปฏิบัติยุทธวิธีตามหลักสากลจึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นตำรวจไม่ค่อยได้ยิงปืน ไม่เคยฝึกปฏิบัติด้านยุทธวิธีและการป้องกันตัว การสูญเสียเจ้าหน้าที่ก็จะสูงขึ้น ดังนั้นการฝึกปฏิบัติตามยุทธวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อตำรวจ มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย" พล.ต.ต.สมชาย อ่วมถนอม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร กล่าว
    พล.ต.ต.สมชายกล่าวด้วยว่า สนามฝึกยุทธวิธีตำรวจ "ราชเดช" ชุมพรแห่งนี้เราไม่มีงบประมาณ เราทำด้วยใจ แต่เราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และถือเป็นสนามฝึกที่มีความเป็นมาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ก็ว่าได้
    ขณะที่ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกยุทธวิธีตำรวจโดยชุดครูฝึก "ราชเดช" กล่าวว่า ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และถูกยิงเสียชีวิต 1 นาย จากการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจำเป็นในเรื่องการฝึกยุทธวิธี ดังนั้นการฝึกยุทธวิธีตำรวจ "ราชเดช" ชุมพร ตนจะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดให้ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่จับกุมคนร้ายได้มาฝึกใช้อาวุธ เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการจับกุม เพราะถ้าไม่มีการฝึกอยู่ประจำก็จะทำให้เกิดการสูญเสียและได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น
    "ถ้าฝึกมากก็จะตายน้อย ถ้าฝึกน้อยก็จะตายมาก ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกยุทธวิธีเป็นกรณีพิเศษ เพราะปัจจุบันการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 จะให้จังหวัดชุมพรเป็นหลักในการฝึกยุทธวิธี และจะขยายผลไปสู่จังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนต่อไป" พล.ต.ท.สันติกล่าว.