สภาประชาชน

Tuesday, 21 February, 2012 - 00:00

ธงอาเซียน

 สวัสดี สมาชิกสภาประชาชนผู้ทรงเกียรติ
    วันนี้คุณ "สองปม" ยังมีเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีประเด็นน่าสนใจ 
เรียน ท่านประธานท้วมที่เคารพ
    ธงมีความหมายอยู่หลายนัย ธงคือเป้าหมาย ธงคือสัญลักษณ์บ่งบอกเอกลักษณ์ และธงที่เป็นผืนผ้ายืนยันสื่อสารความเป็นตัวตน ถ้าเป็นเช่นนั้น ธงอาเซียนอยู่ที่ไหนอย่างไร  
    ถ้าเป็นธงที่เป็นคำขวัญนั้นไม่ยาก หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ต้องใช้วันเวลาในการก้าวเดินต่อไป แต่จะถึงขั้นมีเงินสกุลเดียวเป็นสกุลอาเซียนแบบสกุลยูโรหรือไม่ ยังไม่มีคำตอบและมีแนวคิดร่วมกันแต่อย่างใด  
    ส่วนธงที่เป็นผืนผ้า ธงของอาเซียนมีพื้นสีน้ำเงิน มีตราสัญลักษณ์ความเป็นอาเซียนอยู่ตรงกลาง พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและก้าวหน้า สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ 
    ตราใช้วงกลม หมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพ ส่วนสีเหลืองตรงกลางมีลักษณะคล้ายดั่งบัวคว่ำบัวหงาย แต่แท้ที่จริงคือ รวงข้าวมัดรวมกัน 10  รวง อันหมายถึง 10 ประเทศสมาชิก และถ้าเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเทศ มัดข้าวก็จะโตขึ้นเป็น 11-12 รวงก็คงไม่เป็นไร
    แล้วร้านทำธง เขาตื่นตัวทำธงอาเซียนกันหรือไม่อย่างไร ถนนที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายธงของประเทศอยู่ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่ริมกำแพงโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตรงไปอ้อมไปสู่ถนนดินสอ และฝั่งถนนพระสุเมรุตรงข้ามโรงเรียนวัดบวรนิเวศก็ล้วนเป็นร้านจำหน่ายธงด้วยกันทั้งย่าน บางลำพูสู่สะพานวันชาติ  
    ร้านธงมีหลายร้าน ร้านแรกเจ้าเก่าคือ ร้านธงบรรณาการ ทำมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณพ่อ คุณภาณุวัชร์ สิทธิศุข อธิบายถึงเรื่องของธงอาเซียนว่า แท้จริงแล้วได้ทำกันมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่พอมาเจอน้ำท่วมปลายปีจึงเงียบไป
    จนกระทั่งมาถึงวันนี้จึงกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง ตอนนี้ทางร้านก็ทำเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและแก่คนใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับธงของชาติอาเซียนไปหามาได้อย่างไร ถามกี่ร้านก็เหมือนกันมาจากอินเทอร์เน็ต
    หากสงสัยถามสถานทูตของประเทศนั้นๆ ก็จะไม่ผิดพลาด มีปัญหาอยู่บ้างที่ธงของกัมพูชา ตรงรูปปราสาทนครวัดตรงกลาง มีบางแห่งเป็นลายเส้นสีแดง แต่ของแท้ไปดูจากที่สถานทูตของกัมพูชา ใช้เป็นเส้นสีดำ ก็ต้องเป็นเส้นสีดำตามที่สถานทูตใช้ เขาทำไม่ผิดแน่นอน ซึ่งเราก็ทำเส้นสีดำมาแต่แรก 
    ขนาดของธงที่ทำก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติธงไทย อัตราส่วน 2 ต่อ 3  คือกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ซึ่งตอนนี้สถาบันการศึกษาโรงเรียนก็มาซื้อไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ได้รู้จักอาเซียน อนาคตก็คงรู้จักกันมากยิ่งขึ้น  
    ส่วนร้านน้องใหม่ในย่านนี้คือ ร้านธงประชาธิปไตย ในร้านช่างกำลังเย็บธงอยู่อย่างขะมักเขม้น เจ้าของร้านบอกเมื่อก่อนเย็บธงส่งขายมาเปิดร้านได้ 2  ปี มีธงอาเซียนติดเรียงแต่ละชาติประดับไว้ที่ผนังอย่างสวยงาม 
    ทั้งชุด 10 ชาติและธงอาเซียนเท่าไหร่ เธอบอก 880 บาทเท่านั้น ถามว่าธงที่ทำกันอยู่มีกี่ขนาด มีแบบตั้งโต๊ะขนาดกว้าง 15 ยาว 21 ซม. เบอร์ 3 ขนาดกว้าง 30 ยาว 45 ซม. เบอร์ 4 ขนาดกว้าง 40 ยาว 60 ซม. เบอร์ 6 ขนาดกว้าง  60 ยาว 90 ซม. และเบอร์ 8 ขนาดกว้าง 80 ยาว 120 ซม.
    สนนราคาก็ไม่แพงใกล้เคียงกันทุกร้าน ต่างกันที่เนื้อผ้าหรือใช้ไวนิล เรื่องสีสันรูปแบบล้วนหาได้จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน แปลว่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในทุกวงการในการหาข้อมูล ง่ายและสะดวกที่สุด
    ส่วนลูกค้าที่สำคัญที่สั่งเข้ามามากๆ ตอนนี้จะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาจากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตื่นตัวในเรื่องอาเซียนกันมาก
    ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศและงานสำคัญต่างๆ จะขายไปได้เรื่อยๆ  แต่ในระยะนี้ที่คนเริ่มตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ธงอาเซียนเป็นที่น่าสนใจต้องการมากยิ่งขึ้น 
    การรู้จักอาเซียนนั้นไม่ยาก การเข้าใจและปรับตัวเข้าสู่ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเป็นเรื่องที่ยากกว่า ยิ่งโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเราจะก้าวทันประเทศเพื่อนร่วมประชาคมอาเซียนหรือไม่นับว่ายากที่สุด คงต้องใช้วันเวลา
    ซึ่งบัดนี้น่าจะถึงวันเวลาที่ต้องคิดและต้องเร่งลงมือทำให้เป็นไปตามธงที่ตั้งไว้อย่างหนักแน่นและจริงจัง ประเทศของเราจึงจะก้าวไปยืนอยู่ในแถวหน้าของประชาคมอาเซียนแห่งนี้ได้ และผลการสำรวจการรับรู้ของอาเซียนของคนในชาติเรา จะได้ไม่อยู่ในอันดับที่ 10 รั้งท้ายอีก ฟันธง
    ..................................
    ขอบคุณครับที่ลงทุนไปสำรวจร้านผลิตและจำหน่ายธง พร้อมนำข้อมูลมาถ่ายทอดบนเวทีแห่งนี้ ซึ่งสมาชิกสภาฯ พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน.