สภาประชาชน

Wednesday, 29 February, 2012 - 00:00

ท่าเรือทะวาย

 สวัสดี สมาชิกสภาประชาชนผู้ทรงเกียรติ       
    สวัสดี "อ.อนันต์ คู่มณี" อยู่เมืองกาญจน์ ก็ต้องอภิปรายเรื่องร้อนๆ ว่าด้วยท่าเรือทะวาย ซึ่งเป็นประตูเชื่อมโลกมหาสมุทรอินเดีย
เรียน ท่านประธานสภาประชาชนที่เคารพ
    การประชุมย่อยที่หอการค้ากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 หัวเรื่องที่นำมาสนทนา คือเรื่องท่าเรือทะวาย ก่อนจะเล่าเรื่องท่าเรือทะวาย ขอย้อนไปพูดถึงประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยว่า การสู้รบระหว่างไทยกับพม่าเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่นั้น คิดดูแล้วมันเหมือนไม่มีความคิดและไม่มีจิตสำนึก ว่าต้องสู้รบตบมือกันทำไม เมืองทะวายเป็นสนามรบที่มีคนตายทั้งไทยและพม่าครั้งละไม่ใช่น้อย ประวัติศาสตร์ผ่านมาหลายร้อยปี ทุกวันนี้หลายประเทศยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ ไม่เฉพาะแต่การรบกันระหว่างประเทศ แม้การรบกันภายในประเทศก็ยังคงรบกันไม่หยุดหย่อน ทั้งนี้มันก็เรื่องผลประโยชน์ตัวเดียวเท่านั้น 
    ประเทศจีนสร้างถนน สร้างทางรถไฟเพื่อออกสู่ทะเลผ่านพม่า และท่าเรือน้ำลึกที่ไปก่อสร้างที่ทะวาย โดยจีนเป็นผู้ลงทุน และบริษัทอิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ก่อสร้าง ได้ชื่อว่าเป็นท่าเรือขนาดใหญ่มาก ทำเอาสิงคโปร์และอเมริกาพากันคิดมาก จนต้องออกมาแสดงบทบาททางการเมืองในพม่า
    ใครจะอวดเบ่งอวดใหญ่กันอย่างไร ถ้าท่าเรือทะวายเสร็จ ความเจริญเติบโตของลุ่มน้ำนี้จะเกิดผลดีกับชายแดนไทย เพราะไทยจะเป็นเมืองผ่านจากเวียดนาม ผ่านไทยไปทะวาย, ถนนมอเตอร์เวย์ที่ตัดจากบางใหญ่ไปบางเลน ผ่านอำเภอพนมทวน-ผ่านบ้านหนองขาว-ผ่านอำเภอเมืองฯ-ผ่านตำบลบ้านเก่า-ผ่านอำเภอด่านมะขามเตี้ย ออกพุน้ำร้อน จนถึงท่าเรืออันยิ่งใหญ่นี้ ระยะทางเพียง 300 กม.เท่านั้น
    ความเติบโตความเจริญที่มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมสะกิดใจนักลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรมโรงงาน, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนภาคเกษตรเชิงธุรกิจ ให้ต่างฝ่ายต่างมองหาที่ดินที่ถือเป็นทำเลทองแห่งใหม่ รองรับความเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า
    คณะกรรมการหอการค้ากาญจนบุรีบางท่าน ต่างพากันวิตกว่านักลงทุนบางคน อาจตกเป็นเหยื่อของนายหน้าค้าที่ดินรายย่อยที่ไม่มีสังกัด เราจึงปรึกษากันก่อตั้งศูนย์แนะนำนักลงทุนผู้สนใจที่ดิน เตรียมข้อมูลความเจริญของทะวาย และข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแต่ละแปลง เซตข้อมูลไว้ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้สนใจใช้แหล่งเรียนรู้จากหอการค้ากาญจนบุรี
    คุณธีรชัย ชุติมัน กรรมการหอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้ากาญจนบุรี 2 สมัย ร่วมกับ คุณปัญญา กรรมการหอการค้าฝ่ายพัฒนาที่ดิน บอกในที่ประชุมย่อยว่าเวลาอีก 1-2 เดือน ที่ดินแปลงดีๆก็จะถูกบรรจุเป็นข้อมูลให้ท่านทั้งหลายได้เปิดดูทางอินเทอร์เน็ต และท่านที่จะไปดูที่ดินด้วยตาของตัวเอง หอการค้ากาญจนบุรีถือเป็นภารกิจที่ต้องบริการเพื่อนพ่อค้าด้วยกัน ให้ได้รู้ให้ได้ดูของจริง และจะระมัดระวังไม่ให้นักลงทุนต้องเสียหายเหมือนบางท้องที่   
    ขอสรุปเป็นบทร้อยกรอง ดังนี้
    *การลงทุน/ซื้อที่ดิน/เก็บไว้ขาย
    ก็มิใช่/เรื่องง่าย/ต้องเสาะหา
    ถ้าไม่รู้/แน่วแน่ชัด/พัฒนา
    การซื้อดัก/ไว้ล่วงหน้า/อาจผิดทาง
    *จากบางใหญ่/ผ่านบางเลน/ผ่านหนองขาว
    มอเตอร์เวย์/เขาตัดยาว/ทั้งใหญ่กว้าง
    จากเมืองกาญจน์/ผ่านบ้านเก่า/เขาจัดวาง
    ด่านมะขามเตี้ย/จะผ่ากลาง/ออกทะวาย
    *สองข้างทาง/น่าก่อสร้าง/น่าลงทุน
    เงินใครเหลือ/เอามาลุ้น/ให้หลากหลาย
    เชื่อมพม่า/เชื่อมไทย/ได้สบาย
    กาญจนบุรี/จึงอยู่ใกล้/ความเติบโต
    *จากทะวาย/ระยะยาว/เข้าเมืองหลวง
    สามร้อยกว่า/กิโลล่วง/ใกล้อักโข
    จีนฝรั่ง/ต่างทุ่มเท/กันเฮโล
    ได้ทรัพย์ดี/ได้ที่โก้/ได้กำไร
    *ชาวสภา/หอการค้า/กาญจนบุรี
    รวมที่ดิน/มากมี/แปลงเล็กใหญ่
    เปิดดูทาง/อินเตอร์เน็ต/ถ้าสนใจ
    หรือจะไป/ชมถึงแปลง/แหล่งจะซื้อ
    *หอการค้า/จัดทำ/ไว้ส่งเสริม
    พร้อมข้อมูล/เพิ่มเติม/ชวนเชื่อถือ
    โปรดช่วยเติม/ความมั่งมี/ด้วยฝีมือ
    ให้เมืองกาญจน์/สมชื่อ/เป็นเมืองทอง
    .................................................
    ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน ฝันของชาวกาญจนบุรีจะเป็นจริง.