วรรณกรรม-ศิลปะ

Saturday, 17 March, 2012 - 00:00

ตัวหนอนชอนหนังสือ

  มาประดิษฐ์ผลงานจากกระดาษกันเถอะ
    หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วกลายเป็นโมบายปลาเก๋ๆ กล่องกระดาษสีกลายร่างเป็นแรคคูนแสนน่ารัก ส่วนถุงกระดาษก็แปลงร่างเป็นแมวแสนซน ผลงานเหล่านี้ไม่เกินความสามารถของเด็กๆ ที่จะสร้างผลงานจาก 'กระดาษ'
    อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์หาได้ทั่วไปรอบๆ ตัวไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อใหม่ ก่อนประดิษฐ์ผลงานควรอธิบายให้เด็กๆ ฟังว่าสิ่งของใช้แล้วชิ้นไหนมีโทษ ชิ้นไหนมีประโยชน์ต่อธรรมชาติ แล้วควรนำกลับมาใช้ใหม่อย่างไร เด็กที่อายุน้อยกว่า 7 ขวบ จะมีสมาธิค่อนข้างสั้น ควรให้ประดิษฐ์ผลงานง่ายๆ เพราะถ้าใช้เวลาเกินกว่า 20 นาที เด็กจะรู้สึกเบื่อ
    การวาดลวดลายแปลกใหม่ลงบนกระดาษจะทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก จึงไม่จำเป็นต้องบังคับให้เด็กประดิษฐ์เหมือนกับต้นแบบทุกประการ แต่ต้องคำนึงว่าการสร้างผลงานจากกระดาษจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและเสริมทักษะของเด็กๆ ซึ่งมีค่ามากกว่าการประดิษฐ์ผลงานตามต้นแบบ.