สาระน่ารู้

Sunday, 18 March, 2012 - 00:00

สถานสงเคราะห์เด็กปากเกร็ด “แชมป์”กีฬา นร.คนพิการแห่งชาติ

   การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “อุบลราชธานีเกมส์” ที่ จ.อุบลราชธานี จบไปแล้ว ปรากฏว่า นักกีฬาจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดสามารถคว้าเจ้าเหรียญทองไปครองด้วย 42 ทอง 7 เงิน 5 ทองแดง ตามด้วยที่ 2 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 29 ทอง 20 เงิน 6 ทองแดง, ที่ 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 26 ทอง17 เงิน 9 ทองแดง, ที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี 23 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง, ที่ 5 โรงเรียนโสตศึกษา
    โดยผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ มีดังนี้ บอคเซีย รุ่นอายุ 10-16 ปี ประเภทบุคคล BC 1 นายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.เพชรบุรี, ประเภทบุคคล BC 2 นายบุญเทพ เพ็ชรดี รร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี, ประเภทบุคคล BC4 เหรียญทอง เด็กชายอรรคเดช ชูชื่นกลิ่น รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่, ประเภทคู่ BC4 เด็กชายอรรคเดช ชูชื่นกลิ่น และ เด็กชายสมชาติ แซ่ย่าง รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่, ประเภททีม BC1+BC2 เด็กหญิงสิริพล แซ่เติ้น, เด็กชายปัญจพล รุ่งเรืองศีล, เด็กชายพงศกร คงรอด และเด็กหญิงเหมือนตะวัน จิวานนท์ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
    รุ่นอายุ 17-25 ปี ประเภทบุคคล BC1 นายมนตรี จันทร์โยธา สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, ประเภทบุคคล BC2 นายณัฐวุฒิ แก้วสมนึก รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่, ประเภทบุคคล BC3 นายเชาวลิต แสงจินดา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.เพชรบุรี, ประเภทบุคคล BC4 นายฤทธิไกร สมสนุก รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, ประเภทคู่ BC4 นางสาวชลณีย์ เขียนดี, นางสาวกัลยา ถ้ำพุดชา และนายฤทธิไกร สมสนุก รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, ประเภททีม BC1+BC2 นางสาวสายชล เหมฤดี, นางสาวหนิง เทียมขุนทด, นายมนตรี จันทร์โยธา และนายศิวากร ทีลา สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
    ฟุตซอล พิการทางปัญญา อายุไม่เกิน 16 ปี รร.ระยองปัญญานุกูล, พิการทางหู รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รร.โสตศึกษา จ.ปราจีนบุรี, พิการทางปัญญา รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รร.กาวิละอนุกูล, พิการทางหู รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี รร.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
    วอลเลย์บอล กลุ่มความพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี ชาย รร.โสตศึกษาจ.ขอนแก่น, กลุ่มความพิการทางหู รุ่นอายุ 17-25 ปี หญิง รร.โสตศึกษา จ.มุกดาหาร, กลุ่มความพิการทางหู รุ่นอายุ 10-16 ปี หญิง รร.โสตศึกษา จ.มุกดาหาร
    กรีฑา วีลแชร์ขว้างจักร กลุ่มพิการทาง F56 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง จารุวรรณ พัฒเพ็ง ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, ขว้างจักร กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กิตติพงษ์ แสนหาญสอนคนตาบอดขอนแก่น, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี ชาย อานนท์ ไพนุชิต โสตฯ เทพรัตน์ จ.ประจวบฯ, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางสมอง F37 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง สุภาวดี ริมครุฑ รร.อุบลปัญญานุกูล, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางสมอง F37 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ขวัญตา บูชา รร.ประชาบดี นนทบุรี, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางแขนขา F45 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ณัฐพล ทัศสามี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน, กระโดดไกลกลุ่มพิการทางสมอง F37 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย โสภณ ต้นคำ รร.อุบลปัญญานุกูล, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางสมอง F38 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ดำเกิง วงศ์นนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, ทุ่มน้ำหนัก กลุ่มพิการทางแขนขา F46รุ่นอายุ 25 ปี หญิง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร โสตฯ เทพรัตน์
    วิ่ง 800 เมตร กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง  วิภารัตน ใจแสน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พิทยา, วิ่ง 800 เมตร กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย สราวุฒิ แก้วสาร รร.สอนคนตาบอดลำปาง, วิ่ง 800 เมตร กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ภูวเรส โมมิตร รร.สอนคนตาบอดภาคใต้สุราษฎร์ธานี, วิ่งผลัด 4x400 เมตร กลุ่มพิการทางตา T11-13รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ณัฐวัฒน์ เพ็งเรือง, อรรถวิท ศรีสุวรรณ, สันดุสิต ธรรมสาร, ธนกร ชื่นจิตร์ รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พิทยา, วิ่งผลัด 4x400 เมตร กลุ่มพิการทางตา T11-13 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ภัทรพร สุ่นเดช, พรนภา ทองศรี, โสฬส คงยิ้ม, ธัชณเรศ ประเสริฐพรรณ รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พิทยา, วิ่งผลัด 4x400 เมตร กลุ่มพิการทางตา T11-13 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง สุธาสินี โพธิ์ทา, ศิริกานต์ สุนทรสิน, ธารารัตน์ จันทร์นุช, วิภารัตน์ ใจแสน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา, วิ่ง 400 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T46 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย สมชาย ศรีษาพุทธ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน, วิ่ง 400 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T44 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง  ศิริพร นำจันทร์ รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T45รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ณัฐพล ทัศสามี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T46 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย สมชาย ศรีษาพุทธ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T42 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง ทิพวรรณ ขวัญสวัสดิ์ รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
    ขว้างจักร กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง  สุธาสินี โพธิทา โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่ชลบุรี, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางหูรุ่นอายุ 16 ปี ชาย พีระพัฒน์ เขียวชะเอม รร.กาญจนาภิเษก ปทุมธานี, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ศุภมาศ หัตถทอง รร.เชียงรายปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ธนวัตร โพธิ์น้อย รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง อรวรรณ แซ่ลี รร.น่านปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย อนุรักษ์ วาฤทธิ์ รร.น่านปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง นภา หมื่นแหละ รร.กาวิละอนุกูลเชียงใหม่, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ขวัญตา บูชา รร.ประชาบดี นนทบุรี สถิติ, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T37-38
    รุ่นอายุ 16 ปี หญิง ศศิวรรณ เก้าเอี้ยน รร.สงขลาพัฒนาปัญญา T37, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี ชายโกเมศ อยู่หลาย รร.กาวิละอนุกูลเชียงใหม่, กระโดดไกล กลุ่มพิการทางแขนขา F46 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง โสภิษฐ์ กำเนิดเพชร โสตฯ เทพรัตน์, วีลแชร์พุ่งแหลน กลุ่มพิการทาง F54 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง จารุวรรณ พัฒเพ็ง รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ณัฐพล เว่ยยือ รร.เชียงรายปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย เอกชัย ศรีมันตะ รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
    วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T37-38 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง สุภาวดี ริมครุฑ รร.อุบลปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย อภิวัฒน์ น่านน้อง รร.เชียงรายปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ชาญชัย เข็มแก้ว รร.กาวิละอนุกูลเชียงใหม่
, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย วิสาร ดาหมี รร.เชียงรายปัญญานุกูล, วิ่ง 200 เมตร กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 25 ปี ชาย ดำเกิง วงศ์นนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
    วิ่ง 100 เมตร กลุ่มพิการทางแขนขา T42, 44 รุ่นอายุ 25 ปี หญิง ทิพวรรณ ขวัญสวัสดิ์ รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น, พุ่งแหลน กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กิตติพงษ์ แสนหาญ รร.สอนคนตาบอดขอนแก่น, พุ่งแหลน กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กานต์ แล่แพ่ง รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนาแพร่ , พุ่งแหลน กลุ่มพิการทางตา F12 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง วัชรี ลั่นไธสง การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น, ทุ่มน้ำหนัก กลุ่มพิการทางตา F13 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กานต์ แล่แพ่ง รร.สอนคนตาบอดสันติจินตนาแพร่, ประเภทกระโดดไกล กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี หญิง รภัส รุ่งรัตน์ธวัชชัย โสตฯนครปฐม.