สุขภาพ

Wednesday, 3 June, 2009 - 00:00

สมุนไพรหญ้าดอกขาว ทางเลือกช่วยอดบุหรี่

      ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก  แต่วันไหนก็สามารถไม่สูบบุหรี่ได้เหมือนๆ  กัน  หากเราเล็งเห็นว่าบุหรี่เป็นยาเสพติด  สร้างอันตรายต่อสุขภาพ

     ล่าสุด  นพ.นรา  นาควัฒนานุกูล  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้กล่าวถึงแนวทางการนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวมาใช้เพื่อการอดบุหรี่ว่า  หลังจากที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ  ทั้งด้านกฎหมายและด้านสังคม  มีวิธีการหลากหลายที่จะช่วยให้ผู้ต้องการอดบุหรี่ได้ใช้กัน  หนึ่งในหลายวิธีนั้นคือ  การนำสมุนไพรหญ้าดอกขาวมาผลิตเป็นชาสมุนไพรชงดื่ม  เพื่อลดอาการอยากบุหรี่ของคนที่ติดบุหรี่ 

     ปัจจุบันมีการดำเนินการในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง  เช่น  โรงพยาบาลท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  เปิดคลินิกอดบุหรี่ใช้รูปแบบการบำบัดรักษาแบบผสมผสาน  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  โดยการใช้ชาชงสมุนไพรหญ้าดอกขาว  1  ซอง  ละลายน้ำ  1  แก้ว  ดื่มวันละ  3  ครั้ง  หลังอาหาร  รับประทานวิตามินซี  (100  มิลิกรัม)  1  เม็ด  วันละ  3  ครั้ง  หลังอาหาร  และใช้น้ำยาอมบ้วนปากเวลาที่มีอาการอยากบุหรี่  ใช้เวลาประมาณ  1-2  เดือน  พบว่าได้ผลดี  หากนักวิชาการท่านใดสนใจการต่อยอดศึกษาวิจัย  สามารถของบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  สนับสนุนการศึกษาวิจัยงานด้านการแพทย์แผนไทย  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์  0-2588-5743

     นพ.นราเล่าถึงสรรพคุณของหญ้าดอกขาวอีกว่า  หญ้าดอกขาว  หรือหญ้าหมอน้อย  เป็นพืชล้มลุก  ขนาดเล็ก  สูง  1-5  ฟุต  ขึ้นง่าย  หาง่าย  ลำต้นเป็นเหลี่ยม  มีขนนุ่ม  ใบมีหลายรูป  รูปไข่รี  ปลายและโคนแหลม  ผิวค่อนข้างเรียบ  ดอกเล็กกลมเป็นพู่  มีสรรพคุณตามตำราโบราณระบุไว้ว่า  ทั้งต้นมีรสเย็นขื่น  ต้มดื่ม  ลดไข้  แก้ไอ  แก้ดีซ่าน  แก้ตับอักเสบเฉียบพลัน  แก้ริดสีดวงทวาร  บำรุงกำลัง  แก้ท้องร่วง  คั้นเอาน้ำดื่มกระตุ้นให้เจ็บท้องคลอด  ขับรก  ขับระดู  แก้ปวดท้อง  ท้องขึ้นอืดเฟ้อ  ตำพอกแก้บวม  ดูดฝีหนอง

     ทั้งนี้  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ทำการวิจัยสมุนไพรหญ้าดอกขาวเพื่อการอดบุหรี่  ซึ่งสมุนไพร  "หญ้าดอกขาว"  เป็นหญ้าที่พบทั่วไปของประเทศไทย  มีสรรพคุณในการช่วยลดการสูบบุหรี่ได้  เนื่องจากสมุนไพรหญ้าดอกขาวมีสารไนเตรต  ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา  ทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปไม่รับรู้รสชาติใดๆ  จึงไม่รู้สึกอยากบุหรี่  เนื่องจากหญ้าดอกขาวเป็นกลุ่มที่มีโปแตสเซียมสูง  การใช้ควรระวังในรายที่มีประวัติโรคหัวใจ  สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น  อาจมีอาการคอแห้ง  ปากแห้ง  เป็นต้น.