กระจกไร้เงา

Monday, 8 June, 2009 - 00:00

จรรยาบรรณผู้บริหาร : สิรี โอศิริ

     สงสัยว่าทำไม  นายวิสิฐ  ตันติสุนทร  เลขาธิการ  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ  กบข.  ถึงเพิ่งเริ่มเดินหน้าส่งหนังสือขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.)  ตรวจสอบเชิงลึกตามที่สมาชิก  กบข.ร้องเรียน  เพราะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขาดทุนจำนวนมาก

     ทั้งๆ  ที่  ป.ป.ท.ส่งหนังสือขอความร่วมมือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงถึง  3  ครั้งซ้อน  แต่ไม่ได้รับความสนใจจากนายวิสิฐ  และคณะกรรมการ  (บอร์ด)  กบข.แต่อย่างใด

     หลายฝ่ายมองว่า  การที่นายวิสิฐส่งหนังสือมาขอชี้แจงต่อ  ป.ป.ท.เมื่อวันที่  3  มิ.ย.ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการยืดเวลา  เพราะ  ป.ป.ท.ระบุว่า  หากหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ในวันที่  3  มิ.ย.ถึงข้อมูลที่ตรวจสอบเชิงลึก  และรัฐมนตรีไม่มีข้อคัดค้าน  ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจสอบพบส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  เพื่อพิจารณาความผิดของนายวิสิฐทันที

     การส่งหนังสือเพื่อขอชี้แจงของนายวิสิฐครั้งนี้  ช่วยยืดเวลาการพิจารณาของ  ป.ป.ช.ออกไปได้  แต่นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  สั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มอีกหลายประเด็น  เช่น  เรื่องการซื้อหุ้น  บมจ.ยานภัณฑ์  ที่มีการตัดสินใจเข้าซื้อเป็นมูลค่า  200  ล้านบาท  แบบไม่ปกติ  โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อไปก่อน  จากนั้นค่อยกลับมาลงสัตยาบัน  จึงอาจมีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบ้าง

     ส่วนเรื่องบอร์ด  กบข.ตามกฎหมาย  กำหนดให้หน้าที่หรืออำนาจในการตัดสินใจลงทุนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน  แต่บอร์ดก็ไปมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนแทน  ในวงเงินไม่เกิน  200  ล้านบาท  กลายเป็นการบริหารจัดการไม่ตรงตามกฎหมาย  ขณะเดียวกัน  นายวิสิฐ  ก็เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวด้วย

     พร้อมกันนี้  ป.ป.ท.ระบุว่า  ที่ผ่านมา  กบข.เสนอออกกฎกระทรวงเมื่อปี  2547,  2550  และ  2551  โดยระบุรายละเอียดเพียงสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  แต่ในกฎเกณฑ์ดังกล่าว  กบข.กลับระบุด้วยว่า  ให้การดำเนินการของ  กบข.เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ  กบข.  ซึ่งถือเป็นการถ่ายอำนาจของกฎกระทรวงออกไป  ชัดเจนว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  และยังมีปัญหาตามมาอีกว่า  การลงทุนของ  กบข.ในต่างประเทศ  "ชอบหรือไม่"  ในเมื่อกฎหมายออกมาโดยไม่ชอบ

     นี่เป็นเพียงหัวข้อหลักๆ  ที่  ป.ป.ท.ตรวจสอบพบ  และยังมีข้อสงสัยหลายประการ

     การที่นายวิสิฐยื่นความจำนงมาเพื่อขอชี้แจงข้อมูล  จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เพราะเท่ากับว่า  การสอบสวนของ  ป.ป.ท.จะได้ข้อมูลสองด้าน  ทั้งจากเชิงลึกที่ตรวจพบ  และจากการสอบถามต้นตอบุคคลจริงๆ

     อย่างไรก็ตาม  ภายหลังการประชุม  รมว.ยุติธรรม  ได้ขอความร่วมมือจากบอร์ด  กบข.ทั้งชุดในอดีตและปัจจุบัน  ที่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลกับ  ป.ป.ท.เพื่อให้การตรวจสอบได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  โดยขณะนี้  ป.ป.ท.จะทำหนังสือที่ระบุประเด็นที่จะให้นายวิสิฐชี้แจง  จำนวน  10  ประเด็น  โดยจะแยกประเด็นกับบอร์ด  กบข.  ซึ่งประเด็นข้อสงสัยของนายวิสิฐอาจจะมากกว่าคณะกรรมการคนอื่น  เนื่องจากนายวิสิฐเป็นทั้งบอร์ดและเลขาธิการ  กบข.

     ด้านบอร์ด   กบข.จะพิจารณาว่า  จะอนุมัติการลาออกของนายวิสิฐหรือไม่  ในวันที่  8  มิ.ย.นี้  เนื่องจากตามกฎหมายการลาออกจะต้องยื่นล่วงหน้า  ส่วนการสอบสวนทางวินัยนายวิสิฐต้องดำเนินต่อไป

     ขณะที่  นายปกรณ์  มาลากุล  ณ  อยุธยา  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือ  ตลท.ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนายวิสิฐ  มั่นใจว่าจะสามารถสรุปผลการพิจารณานำส่งบอร์ด   กบข.ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ภายใน  30  มิ.ย.นี้   ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ  ได้มีการพิจารณาวางกรอบการทำงานและระยะเวลาในการสอบสวน  และการพิจารณาเหตุการณ์และข้อเท็จจริงในเบื้องต้น  ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการแจ้งและแสดงหลักฐานอย่างเต็มที่

     ส่วนว่าที่เลขาธิการ  กบข.คนใหม่  นายกรณ์  จาติกวณิช  รมว.คลัง  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ  กบข.คนใหม่แทนนายวิสิฐแล้ว  โดยเห็นว่าบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวนั้น  นอกจากจะเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการลงทุนในตลาดทุนแล้ว  ต้องมีคุณสมบัติในการที่จะประสานงาน  สื่อสารทำความเข้าใจกับสมาชิก  กบข.ได้ดี

     ตัวเก็งที่คาดกันว่าจะถูกทาบทามเข้ามารับตำแหน่ง  มีทั้งนายพนิช  วิกิตเศรษฐ์  อดีตรองผู้ว่าฯ  กทม.  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  อดีต  รมช.คลัง  และนางดัยนา  บุนนาค  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ไทยสมุทรประกันชีวิต  จำกัด  เป็นต้น

     เก้าอี้ผู้บริหารองค์กรพันล้าน  หมื่นล้าน  จะเป็นของใคร  คงต้องติดตามกันต่อไป  ส่วนการพิจารณาความผิดของนายวิสิฐ  และบอร์ด  กบข.จะเป็นอย่างไรต่อไป  เร็วๆ  นี้ได้รู้กัน.