การศึกษา-สาธารณสุข

Saturday, 13 June, 2009 - 00:00

ชงพรบ.ปรับโครงสร้างเงินเดือนครูเข้าครม.

  

ศึกษาธิการ  0  "จุรินทร์"  เตรียมชง  พ.ร.บ.เงินเดือนครูเข้า  ครม.สัปดาห์หน้า  สาระสำคัญเสนอปรับโครงสร้างเงินเดือนครู  ให้ขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์

     นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า  วันที่  12  มิ.ย.  ตนได้ลงนามร่าง  พ.ร.บ.เงินเดือน   เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ....เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า  อย่างไรก็ตาม  พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญประการแรกคือ  เป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นแบบเดียวกับของข้าราชการพลเรือน  ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นเงินเดือน  ขั้นสูงและขั้นต่ำเป็นร้อยละ  เท่ากับว่าต่อไปจะมีการขึ้นเงินเดือนเป็นร้อยละ  ซึ่ง  พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ที่ร้อยละ  8

     นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า  ทั้งนี้  เท่ากับว่าจะช่วยให้เงินเดือนขั้นสุดท้ายของข้าราชการบำนาญสูงขึ้นตามไปด้วย  อย่างไรก็ตาม  นอกจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนแล้วจะมีการปรับฐานเงินวิทยฐานะในระดับผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็น   2   อัตรา  จากอัตราเดิม  13,000  บาท  เพิ่มอีก  1  อัตรา  คือ  15,600  บาท  ซึ่งหลังจากเข้าสู่การพิจารณาของ  ครม.แล้วทุกอย่างจะต้องดำเนินไปตามขั้นตอน  ซึ่งตนจะพยายามเร่งรัดให้กฎหมายฉบับนี้มีผลโดยเร็วที่สุด.