สตรี

Thursday, 25 June, 2009 - 00:00

ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี! ทั่วประเทศ

      ผู้หญิงที่มีปากมดลูกย่อมมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกได้กันทุกคน  จากสถิติพบว่า  ในแต่ละวัน  ผู้หญิงไทยต้องสูญเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกประมาณ  7  รายต่อวัน  ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรัก  หรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัว

     โรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส  "ฮิวแมนแปปปิโลมา"  หรือ  เชื้อเอชพีวีชนิดก่อมะเร็งซึ่งติดต่อได้ง่ายมากทางเพศสัมพันธ์  แม้คนในครอบครัวของคุณไม่เคยมีใครเป็นโรคนี้มาก่อน  คุณก็อาจเป็นมะเร็งปากมดลูกได้  อีกทั้งถุงยางอนามัยยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ  ได้แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อเอชพีวีได้  100%

     โดยอัตราการติดเชื้อจะสูงที่สุดในวัยรุ่นตอนต้นหรือวัยที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์  ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือ  การให้ลูกได้ฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงอายุ  10-12  ปี  หรือก่อนเข้าสู่วัยรุ่น  เพื่อปกป้องลูกสาวของคุณในอนาคตข้างหน้า  แต่หากยังไม่แน่ใจว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักหรือยัง  การตรวจคัดกรองมะเร็งมดลูก  คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคน  แต่ปัญหาที่พบคือ  ผู้หญิงส่วนมากอาจจะไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อโรค  ไม่กล้าที่จะตรวจโรค  หรืออายที่จะตรวจ  อีกทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งที่ตรวจได้สะดวก

     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  จึงเปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป็พสเมียร์  ฟรี!!  แก่สตรีทั่วประเทศ  โดยเฉพาะกับผู้ที่อายุระหว่าง  35-60  ปี  และยังไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเลย  ให้มาขอรับบริการได้ฟรีทั้งที่ระบบบริการสุขภาพทุกหลักประกันทุกสถานพยาบาลของรัฐ  หรือโรงพยาบาลต้นสังกัด  สอบถามสิทธิได้ที่  โทร.  1330

     ถึงจะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดี  แต่ก็อย่าละเลยที่จะไปตรวจภายในเป็นประจำ  เพราะ  "มะเร็งปากมดลูก  ป้องกันได้".