พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.แถลงกรณีรายการตอบโจทย์ฯ

 ทางสถานีไทยพีบีเอส นำเทปสัมภาษณ์นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และนายสมศักด์ิ เจียมธีรสกุล ประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” มาออกอากาศ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม