คอลัมน์

รัฐธรรมนูญในอ่างน้ำ
    ช่วงเย็น เรือรบล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาและเล็งปืนเรือเข้าใส่พระราชวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต...

   ในระยะหลายปีที่ผ่านมา การต่อสู้ทางการเมืองมีความรุนแรง ทั้งในส่วนของผู้นำการเมืองในกลุ่มต่างๆ รวมถึงในหมู่ประชาชนผู้นิยมชมชอบ ขยายตัวลุกลามเข้าไปในทุกส่วนของสังคม จนแทบจะเรียกได้ว่า...

 กวี ๑๐๘ ประพันธ์โคลงสี่สุภาพไว้ดังนี้นิติราษฎร์

“ก่อนเอ็งเกิดพ่อนั้น         ทรงงาน
เสด็จถิ่นทุรกันดาร        ...

  นายกฯ นกแก้วไปประชุมที่ดาวอส เมื่อกลับมาก็ได้รับการชื่นชมมาก มิใช่ผลเจรจา หากเป็นการแต่งกาย ที่อาจจะเปลี่ยนดาวอสเป็นแคตวอล์ก
    ส่วนการปราศรัยในที่ประชุม...

  นานมาแล้ว เนิ่นนานก่อนที่ใครหลายคนจะเกิด พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเยาว์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยทรงตั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ “ครองแผ่นดินโดยธรรม...

 นิติมายา
    "กาลเทศะ” หมายถึง เวลาและสถานที่
    ในภาษาไทยง่ายๆ ที่คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเปิดพจนานุกรมเมื่อได้ยินก็เข้าใจ...

   ข้ามพรมแดนเวลา ข้ามจากปีเก่าสู่ปีใหม่ เห็นจะต้องขอโอกาสสนทนาธรรมบ้างเพื่อสิ่งดีๆ ก่อนที่เรื่องเก่าๆ เช่น การเมืองยังดำรงอยู่ เรื่องที่ไม่อาจก้าวข้ามความเลวร้ายก็ยังอยู่
 ...

 ผู้เขียนได้เคยเขียนในไทยโพสต์นานมาแล้วว่า ธรรมะและธรรมชาติมาจาก ”ธริ” ที่แปลว่า “สิ่งที่ค้ำชูการดำรงอยู่” (ของชีวิต) แต่อยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า...