คอลัมน์

   “หมั่นทำบุญทำกุศลกันนะโยม บุญกุศลจะน้อมนำให้โยมเข้าถึงนิพพาน”
    เรามักจะได้ยินคำสอนทำนองนี้เมื่อเราไปทำบุญตามวัดตามวา
   ...

     NASA (The National Aeronautics and Space Administration) หรือในชื่อภาษาไทยคือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งคุ้นเคยกันในชื่อว่า นาซา...

   ชื่อเรื่องวันนี้เป็นสองเรื่องในบทความเดียวกัน เรื่องแรกจากข่าวพระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง) ซึ่งหมั้นหมายกับ น.ส.ดาริกา จาโกต้าแล้ว ครั้นได้เข้ารับการอุปสมบทกลับมีความมั่นคงในทางธรรม...

ติงสักนิดก่อนจะคิดหน่อมแน้ม
    ไซมีสดิพโพลมาติก (Siamese Diplomatic)...

เหตุใดคนชั่วถึงครองเมือง
    นับตั้งแต่ขุนค้อนไม่ยอมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ปรองดองในสภา บรรยากาศการเมืองไทยก็ผ่อนคลาย
   ...

จากเมซูถึงอีกลวง

    เมซู ภาษาพม่าหมายถึง แม่ซู ที่พม่าเรียก อองซาน ซูจี วีรสตรีของแท้ของจริงไม่สร้างภาพ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
    เธอมาไทย...

ความสุขเล็กๆ แค่ “เพียงพอ พอเพียง”
กับ “รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์”
    วันนี้ “อาทิตย์เอกเขนก” ได้มีโอกาสพูดคุยกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง...

     ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อย และรับรู้ด้วยการมองเห็นด้วยตาเปล่าว่า ...