คอลัมน์

หนึ่งปีนารีแดงบนเวทีโลก
    สำหรับการเมืองระหว่างประเทศนั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำชาติใดชาติหนึ่งเป็นผู้หญิง และผู้นำหญิงคนดังกล่าวมีลักษณะเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง...

    เพื่อแม้ว
    เสียงไชโยโห่ร้องดังลั่นในหมู่คนเสื้อแดงหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้อง
    ครั้นจะว่าไปแล้ว...

   จิตใจหวาดหวั่นพรั่นพรึงกับวันศุกร์ที่ 13 อย่างช่วยไม่ได้ ไม่รู้ว่าประเทศของเราจะเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางกระแสฮึ่มๆ ทางการเมืองขณะนี้
   ...

   “หมั่นทำบุญทำกุศลกันนะโยม บุญกุศลจะน้อมนำให้โยมเข้าถึงนิพพาน”
    เรามักจะได้ยินคำสอนทำนองนี้เมื่อเราไปทำบุญตามวัดตามวา
   ...

     NASA (The National Aeronautics and Space Administration) หรือในชื่อภาษาไทยคือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งคุ้นเคยกันในชื่อว่า นาซา...

   ชื่อเรื่องวันนี้เป็นสองเรื่องในบทความเดียวกัน เรื่องแรกจากข่าวพระเจสัน ปิยาจาโร (ยัง) ซึ่งหมั้นหมายกับ น.ส.ดาริกา จาโกต้าแล้ว ครั้นได้เข้ารับการอุปสมบทกลับมีความมั่นคงในทางธรรม...

ติงสักนิดก่อนจะคิดหน่อมแน้ม
    ไซมีสดิพโพลมาติก (Siamese Diplomatic)...

เหตุใดคนชั่วถึงครองเมือง
    นับตั้งแต่ขุนค้อนไม่ยอมลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ปรองดองในสภา บรรยากาศการเมืองไทยก็ผ่อนคลาย
   ...