คอลัมน์

การรับรู้-ก่อหลักการวัตถุนิยมแยกส่วนที่ดื้อด้าน

แพทย์ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย...

  วันนี้-ท่านที่มีสำมะโนครัวเป็นชาวกรุงอย่าลืมไปเลือกตั้ง ส.ก.-ส.ข.ในเขตพื้นที่บ้านท่านนะครับ จะเลือกใคร หรือไม่เลือกใครเลย ก็ไปเหอะ ในบัตรเขามีช่องให้เลือกกากบาทอยู่แล้ว...

ผู้เขียนออกไปอยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์และวิชาการมหาวิทยาลัยมานานตั้งแต่ปี 1973 หลังจากที่ทำงานสอนนักเรียนแพทย์มานานร่วม 20 ปี นั่น-นับเป็นเวลาร่วมสี่สิบปี...

  อาทิตย์นี้เข้าสู่โหมดปกติ ในภาวะสถานการณ์บ้านเมืองปกติแบบสะเทินน้ำ-สะเทินบกด้วยฝีมือและน้ำใจคนไทยกันเอง แต่หมู่นี้ฝนฟ้าไม่ค่อยปกติ แดดก็...เดี๋ยวออก-เดี๋ยวดำมืดตึ๊ดตื๋อ ...

 วันนี้-ยกเป็นวัน "บังสุกุลใหญ่" ตัวผมซักวัน จากคนในภาคีประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติ  และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่น่าเสียดาย "ฉบับเดียว" ก็ล้นแล้ว ฉะนั้น เอาอย่างนี้ครับ...

 ที่จริงเรื่องที่มีเนื้อหาสาระคล้ายๆ กับเรื่องที่ผู้เขียนเขียนกับได้พูดมาแล้วตั้งหลายหน แต่นั่นก็แสนจะนานมาแล้ว ตอนนี้เอามาเขียนใหม่ เพราะมนุษย์เรา -...

  การเมืองผมไม่ยุ่ง มุ่งแต่หลบลูกระเบิดครับ เพราะหมู่นี้มีแต่ข่าวร่ำ-ข่าวลือว่า "ไอ้โม่งดำ" มันจะมาย่องตอดกินตับคนกรุงเทพฯ ผมก็เลยตั้งท่าจะหลบไปปลูกถั่ว-ปลูกงาตามป่า-ตามดงซักพัก...

   พรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชา มะรืนนี้วันเข้าพรรษา ผู้เขียนฟังคำประกาศถึงวันอาสาฬหบูชาว่า คณะสงฆ์ไทยได้ประกาศให้จัดพิธีอาสาฬหบูชา ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2501
    ...