คอลัมน์

  ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภา คืออาทิตย์ที่แล้ว "เปิดซองฯ" หายไป เพราะทาง หน.กองบ.ก. "คุณฉัตรชัย นามตาปี" ขอคืนพื้นที่ไปจัดทำสนามเพลาะรับมือกองโจรทราบฝ่าย ผมเลยชัก "ติดสบาย" อยากคืนตลอดไปเลย...

    ปัญหาและวิกฤติของสังคมของมนุษย์ รวมทั้งความแตกแยกของสังคมไทยที่เกิดขึ้นเพราะมูลเหตุพื้นฐานเพียงอย่างเดียว นั่นคือ เพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงที่แท้จริง...

   สภาวะจิตวิญญาณ (spirituality) ซึ่งไม่ใช่ศาสนาอย่างเป็นระบบ (organized religion) แม้แต่น้อย แต่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องใกล้ชิดซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง...

 ระยะนี้คงเครียดกันหลายเรื่อง-หลายราว หาอะไรที่ไม่เครียดมา "เปิดซอง" เป็นการคลายเกลียวกันดีมั้ย อืมมมม...แล้วมันคืออะไรล่ะที่จะสลายความเครียดท่านได้ ความจริงอาทิตย์นี้มีจดหมาย "หลายฉบับ" แต่...

        ตั้งแต่ในช่วงประมาณ 150-300 ปีที่แล้ว เป็นยุคสำรวจโลก หรือจริงแล้วคือยุคล่าอาณานิคมเราดีๆ นี่เอง...

  เรื่องนี้เขียนในตอนค่ำวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม แสดงว่าหลังจากวันเวลาดังกล่าวเป็นอันไม่รู้ เป็นปัจจุบันเพียงเสธ.แดงถูกยิงและพรรคพวกพากันหามส่งโรงพยาบาล
   ...