วิเคราะห์การเมือง

     เป็นที่ประจักษ์ว่าการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศนั้น ก็เพื่อใช้อำนาจเบ็ดเสร็จบริหารจัดการประเทศที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งให้เกิดความสงบเรียบร้อย...

    เป็นการประจานความพินาศของโครงการรับจำนำข้าวได้เป็นอย่างดี หลังคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน...

    หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ไม่มีใครปฏิเสธว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง...

     สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติเลือก เทียนฉาย กีระนันทน์ นั่งเป็นประธาน สปช. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ทัศนา บุญทอง รั้งตำแหน่งรองประธาน สปช....

   ความพยายามของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศเดินไปตามแนวทางที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดสภาวะปัญหา "โลกเสมือนจริง"...

    ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ แม่ทัพใหญ่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คือประธาน สปช. ยังไม่มี ต้องรอให้ถึงวันลงมติเลือกประธาน สปช. 21 ต.ค.นี้ก่อน...

    การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ข้อยุติหรือได้รายชื่อว่าที่ สปช. 250 คนแล้ว ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (...

  ภายหลังที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ขณะนี้ก็เข้าสู่เกียร์เดินหน้าแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจังและต้องตรงประเด็น...