วิเคราะห์การเมือง

     หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29...

  ไม่อะไรพลิกโผ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย สำหรับชื่อของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...

    แม่น้ำ 5 สาย อันมีต้นกำเนิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ตามที่ “เนติบริกร” นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...

   1 ในแม่น้ำ 5 สาย ตามความหมายของ วิษณุ เครืองาม มือกฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน...

 สรุปประเด็นเรื่องจากคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา...

   แม้กระแสสังคมจะให้กำลังใจและยังสนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ให้แก้ไขปัญหา จัดระเบียบ ปฏิรูปประเทศ ก่อนนำไปสู่การเลือกตั้งปลายปี...

     นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในนามหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...

   เหลือแค่ขั้นตอนการตรวจทานและปรับแก้กันเล็กน้อยระหว่างคณะทำงานของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...