วิเคราะห์การเมือง

   ความพยายามของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศเดินไปตามแนวทางที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดสภาวะปัญหา "โลกเสมือนจริง"...

    ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ แม่ทัพใหญ่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คือประธาน สปช. ยังไม่มี ต้องรอให้ถึงวันลงมติเลือกประธาน สปช. 21 ต.ค.นี้ก่อน...

    การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ข้อยุติหรือได้รายชื่อว่าที่ สปช. 250 คนแล้ว ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (...

  ภายหลังที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ขณะนี้ก็เข้าสู่เกียร์เดินหน้าแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจังและต้องตรงประเด็น...

   การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ของรัฐบาลท็อปบูต ภายใต้การนำของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงนโยบายการทำงาน 11 ด้าน...

    ปฏิทินการเดินหน้าให้ได้มาซึ่ง "สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ" (สปช.) กำลังดำเนินไปบนการจับตามองของสังคมอย่างมากในเวลานี้...

     หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29...

  ไม่อะไรพลิกโผ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย สำหรับชื่อของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...