วิเคราะห์การเมือง

     ก่อนเข้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เจอการต้อนรับจาก "คลื่นใต้น้ำ" หลายระลอก ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง...

   กลายเป็นกระแสได้ตลอดสำหรับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูป 18 คณะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)...

     นับแต่รัฐประหาร 22 พ.ค.57 เผลอแป๊บเดียวจากวันนั้นมาถึงวันนี้ ล่วงเลยมา 6 เดือน การบริหารงานรัฐบาลท็อปบูตล่วงมา 3 เดือนแล้ว รัฐบาลลายพรางนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

    นับจากนี้ก็เหลืออีกแค่ 1 เดือน ก็จะสิ้นปี 2557 กันแล้ว หากดูตามทิศทางการเมืองเวลานี้ หลายคนโฟกัสไปที่การเมืองในอนาคต คือในปี 2558 กันบ้างแล้ว...

     เป็นที่ประจักษ์ว่าการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศนั้น ก็เพื่อใช้อำนาจเบ็ดเสร็จบริหารจัดการประเทศที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งให้เกิดความสงบเรียบร้อย...

    เป็นการประจานความพินาศของโครงการรับจำนำข้าวได้เป็นอย่างดี หลังคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน...

    หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ไม่มีใครปฏิเสธว่าเหตุการณ์บ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง...

     สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติเลือก เทียนฉาย กีระนันทน์ นั่งเป็นประธาน สปช. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ทัศนา บุญทอง รั้งตำแหน่งรองประธาน สปช....