สิ่งแวดล้อม

   วันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมระดับผู้นำเรื่องโลกร้อนของสหประชาชาติ หรือ UN Climate Summit ที่เมืองนิวยอร์ก ก่อนจะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดย พล.อ.ธนะศักดิ์...

  "ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง" หนึ่งความภูมิใจของชาวบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นป่าต้นน้ำที่ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูให้มีสภาพสมบรูณ์...

   "PTTEP Teenergy Camp" เป็นค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)หรือ ปตท.สผ. ริเริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ภายใต้หัวข้อ "มรดกไทย มรดกโลกทางธรรมชาติ"...

    ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ป่ามรดกโลก เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น ช้างป่า เสือโคร่ง  กระทิง วัวแดง นกเงือก ฯลฯ...

   วันที่ 8-12 กันยายนที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะพ่องาน...

    หลังการประกาศเจตนารมณ์พิทักษ์ผืนป่าในไทยด้วยกระสุน 1 นัด จบชีวิตตนเองของสืบ นาคะเสถียร จากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา 24 ปีแล้ว กระสุนนัดนั้น...

   นับเป็นมิติใหม่ที่องค์กรธุรกิจสนับสนุนข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มเครื่องดื่มกระทิงแดง...

   ผังเมืองกรุงศรีอยุธยาแสดงรูปลักษณะของเมืองในสมัยเมื่อยังรุ่งโรจน์ จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุยาเป็นเมืองคลอง คลองโบราณความยาวคลองรวม 140 กิโลเมตร แต่คลองปัจจุบันความยาวคลองรวม 12.5...