สิ่งแวดล้อม

   วันที่ 8-12 กันยายนที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะพ่องาน...

   นับเป็นมิติใหม่ที่องค์กรธุรกิจสนับสนุนข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มเครื่องดื่มกระทิงแดง...

    หลังการประกาศเจตนารมณ์พิทักษ์ผืนป่าในไทยด้วยกระสุน 1 นัด จบชีวิตตนเองของสืบ นาคะเสถียร จากวันนั้นผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา 24 ปีแล้ว กระสุนนัดนั้น...

   ผังเมืองกรุงศรีอยุธยาแสดงรูปลักษณะของเมืองในสมัยเมื่อยังรุ่งโรจน์ จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุยาเป็นเมืองคลอง คลองโบราณความยาวคลองรวม 140 กิโลเมตร แต่คลองปัจจุบันความยาวคลองรวม 12.5...

   วันที่ 8-12 กันยายน 2557 นี้ กรมชลประทานเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

    คนไทยมองว่าขยะเป็นของเน่าเสีย เมื่อหมดประโยชน์ก็โยนทิ้ง ไม่ได้นึกถึงมูลค่าแฝงของสิ่งเหล่านั้น ล่าสุด...

   ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เริ่มปฏิบัติการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม...

       โครงการทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย และออกแบบขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงบริเวณ กม.ที่ 26-29  และ กม.ที่ 42-47...