สิ่งแวดล้อม

   บ้านแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่แนวตะเข็บของป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ชาวบ้านที่อยู่อาศัยเป็นชาวกะเหรี่ยงโป ก่อนปี 2498 ป่าห้วยขาแข้งยังมีสภาพรกทึบ ไม่ถูกทำลาย...

    ค่ำคืนแห่งการสำรวจการวิจัยภาคสนามและการค้นพบ การบรรยายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนหนึ่งของโครงการเวิร์กช็อปนักวิจัยรุ่นใหม่ จัดโดยนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก (ฉบับภาษาไทย)...

   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญของประเทศไทย ในขณะที่ประชากรเต่าทะเลทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง...

   ในฐานะผู้จัดหาพลังงานไฟฟ้าให้คนทั้งประเทศใช้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...

    ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดย้ายได้ หรือ Packaged Hybrid Power Supply (PHPS) รุ่น 5-2.5 เป็น“นวัตกรรมแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับพื้นที่ห่างไกล”...

   บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ผู้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

    ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวคัดค้านการใช้แร่ใยหินจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน รวมประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “เร่งรัดให้เอเชียปลอดภัยจากแร่ใยหิน :...

    แรงสั่นสะเทือนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ที่เชียงราย วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว และมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตาม...