สิ่งแวดล้อม

          
    โรงแรมที่เปิดให้บริการไม่ว่าด้วยจุดประสงค์เพื่อธุรกิจจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา หรือการพักผ่อน...

   "ถ้าการผนึกกำลังแล้วเปลี่ยนประเทศได้ เราก็พร้อมจะช่วยภาครัฐทำงานให้สำเร็จ การผนึกของผมนี้ก็คือ การเรียนรู้ที่เรียกว่า "ปฏิรูปจากการปฏิบัติ""

   ...

   “ผมมีความเชื่อว่า ไม่ใช่แค่พระเจ้าอยู่หัวที่อยากเห็นชาวนาหยุดใช้สารเคมี แต่คนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้ คนไทยอยากเห็นชาวนาไทยมีความมั่นคง ยึดอาชีพชาวนาชั่วลูกชั่วหลาน...

   วันที่ 12 ต.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ค.3)...

   วันที่ 12 ต.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ค.3)...

    นักวิทยาศาสตร์อังกฤษศึกษาพฤติกรรมของฉลามสัตว์นักล่าที่น่ากลัวในท้องทะเล และพบว่าฉลามมีบุคลิกเฉพาะตัว โดยศึกษาฉลามโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว...

    "โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมากจากพระราชดำริ" เป็นการพัฒนาระยะที่ 2 ของโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝาย บริเวณตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์...

    ทุกวันนี้ปริมาณและคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสูง เชื่อมโยงกับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้เกิดฝนตกไม่ถูกที่ถูกเวลาตามฤดูกาล เพื่อเป็นการพัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ...