สิ่งแวดล้อม

   ผังเมืองกรุงศรีอยุธยาแสดงรูปลักษณะของเมืองในสมัยเมื่อยังรุ่งโรจน์ จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุยาเป็นเมืองคลอง คลองโบราณความยาวคลองรวม 140 กิโลเมตร แต่คลองปัจจุบันความยาวคลองรวม 12.5...

   วันที่ 8-12 กันยายน 2557 นี้ กรมชลประทานเตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

   ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เริ่มปฏิบัติการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม...

    คนไทยมองว่าขยะเป็นของเน่าเสีย เมื่อหมดประโยชน์ก็โยนทิ้ง ไม่ได้นึกถึงมูลค่าแฝงของสิ่งเหล่านั้น ล่าสุด...

       โครงการทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-ปักธงชัย และออกแบบขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ในช่วงบริเวณ กม.ที่ 26-29  และ กม.ที่ 42-47...

    จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จสิ้นไป 2 ครั้งแล้ว สำหรับโครงการสร้างท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.คลองขนาน จ.กระบี่...

     ย้อนไปเวลาประมาณ 6.30 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำมันดิบน้ำมันรั่วของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาด 16 นิ้วรั่ว แม้จะปิดวาล์วได้...

   หลังเกิดเหตุการณ์น้ำมั่วรั่วในทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลคุณภาพน้ำ แนวปะการัง...