สิ่งแวดล้อม

    สารตะกั่วหากปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากเป็นอันตรายต่อคนแล้ว ยังเป็นพิษต่อพืชและสัตว์ กรณีปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ....

   ชีวิตประจำวันของผู้คนยุคใหม่ ตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะมีถ้วยโฟม กล่องโฟม เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ล่าสุดแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเตือน การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารมีความเสี่ยงก่อมะเร็งเต้านม...

          
    โรงแรมที่เปิดให้บริการไม่ว่าด้วยจุดประสงค์เพื่อธุรกิจจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา หรือการพักผ่อน...

   "ถ้าการผนึกกำลังแล้วเปลี่ยนประเทศได้ เราก็พร้อมจะช่วยภาครัฐทำงานให้สำเร็จ การผนึกของผมนี้ก็คือ การเรียนรู้ที่เรียกว่า "ปฏิรูปจากการปฏิบัติ""

   ...

   “ผมมีความเชื่อว่า ไม่ใช่แค่พระเจ้าอยู่หัวที่อยากเห็นชาวนาหยุดใช้สารเคมี แต่คนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้ คนไทยอยากเห็นชาวนาไทยมีความมั่นคง ยึดอาชีพชาวนาชั่วลูกชั่วหลาน...

   วันที่ 12 ต.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ค.3)...

   วันที่ 12 ต.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(ค.3)...

    "โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมากจากพระราชดำริ" เป็นการพัฒนาระยะที่ 2 ของโครงการขุดลอกหนองเลิงเปือยและซ่อมแซมฝาย บริเวณตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์...