สิ่งแวดล้อม

     แนวคิดจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงมีมาตั้งแต่ 30 ปีก่อน แต่ก็ถูกนักอนุรักษ์และกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์คัดค้านโครงการพับไป จากนั้นมีความพยายามผลักดันโครงการขึ้นมาอีกครั้งปี...

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 ม.ค.–7 ก.พ.2558  บริเวณ มก.บางเขน ภายใต้แนวคิด “72 ปี...

     แม้หลายหน่วยงานมีมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2558 อย่างเต็มกำลัง เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ทำเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทว่า...

    แหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไป ทำให้ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างเร่งสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน...

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมป์ แถลงแนวนโยบายและแผนพัฒนาสวนสัตว์ ในปี 2558 ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ ชูแนวคิดการจัดการสวนสัตว์สีเขียว (Green Zoo)...

   เปิดศักราชใหม่ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอนุมัติงบประมาณในวงเงินมหาศาลเพื่อการดำเนินการโครงการต่างๆ    ...

    “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เป็นคอนเซ็ปต์การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องความพอเพียงมาดำเนินงานเหมือนเช่นทุกๆ...

    โศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 สร้างความเสียหายและสูญเสียชีวิตผู้คนหลายหมื่นคนจนยากจะลืมเลือน จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ...