บันเทิง

Sunday, 6 January, 2013 - 00:00

"รักเธอเสมอ"เพลงรักนิรันดร์กาล ของฝากจากสวรรค์ วันแห่งพระพร

“หากตราบใดสายนทียังรี่ไหล      สู่มหาชลาลัยกระแสสินธุ์
เกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดั่งอาจินต์    เป็นนิจศีลตราบนั้นฉันรักเธอ...”
    นี่คือท่อนแรกของเพลง “รักเธอเสมอ” ผลงานระดับคีตกวีของสามศิลปินแห่งชาติ คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ทำนอง ประสิทธ์ พยอมยงค์ ต้นฉบับเสียงร้องโดย สวลี ผกาพันธุ์
ช่างเป็นถ้อยคำที่แสนล้ำเลิศแทบจะเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะเสกสรรขึ้นมาได้ แต่เราก็มีกวีเอกครูเพลงของไทยชื่อ ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งได้รับพระพรจากสวรรค์ จึงได้เรียงร้อยถ้อยคำออกมาจากจิตวิญญาณได้อย่างเจิดจ้างดงามราวกับเป็นถ้อยคำของพระเจ้า 
    “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด...” จาก “บทเพลงคร่ำครวญ”  บทที่ 3  ข้อ 22-23 ในพระคัมภีร์เดิม 
จึงต้องฟังท่อนที่สองของเพลง “รักเธอเสมอ” ซึ่งเป็นท่อนจบของเพลงด้วย คือ
“เช่นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลา    แน่นอนนักรักท้องฟ้าสม่ำเสมอ
เช่นกับฉันมั่นคงตรงต่อเธอ ฉันรักเธอเสมอ...ฉันรักเธอเสมอ...ชั่วนิจนิรันดร์...”
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาและความหมายมีความสอดคล้องกับ “บทเพลงคร่ำครวญ” บทที่ 3 ข้อที่ 23 ซึ่งจะเน้นในเรื่องความเที่ยงตรงของพระเจ้า
“เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก”
แต่ครูชาลียืนยันว่าไม่เคยพบข้อความนี้ และไม่ทราบว่ามีข้อความนี้มาก่อน ท่านเขียนขึ้นจากจินตนาการของท่านเอง
“ถ้าเป็นเพลงหนังเพลงละคร ส่วนใหญ่ผมจะแต่งกับครูสมาน กาญจนะผลิน และเวลาทำงานจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกเพลง เขาขึ้นทำนองมาผมก็แต่งเนื้อไปทีละท่อนจนจบเพลง เป็นอย่างนี้ทุกเพลง แต่กับอาจารย์ประสิทธิ์ พยอมยงค์ นั้น จะเป็นเพลงที่แต่งไปเพื่อบันทึกเป็นแผ่นเสียงขายเลย อาจารย์ประสิทธิ์เขาจะแต่งทำนองมาให้ก่อน  ส่วนใหญ่จะอัดใส่เทปคาสเซตมาให้ เพลงรักเธอเสมอก็เหมือนกัน” 
    เพลง “รักเธอเสมอ” ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน “เพลงรักนิรันดร์กาล” ในรายการ “คอนเสิร์ตเปิดสวรรค์” วันแห่งพระพร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม  2556 นี้ เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนสร้างโบสถ์  พระวิหารคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ เลขที่ 42 ซอยลาดพร้าว  99  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
    คอนเสิร์ตนี้จะเป็นครั้งแรกที่ศิลปินเพลงยอดนิยมของไทย  จากหลากหลายแนวเพลงจะมารวมตัวกันบนเวที แสง สี เสียง เวทีเดียวกัน โดยกำหนดเป้าหมายให้ตรงกันคือ “เพลงรักนิรันดร์กาล” ตามสไตล์ของแต่ละคนแต่ละคณะ โดยจะมีผู้ชมเป็นผู้ตัดสินด้วยเสียงปรบมือ ว่าศิลปินคนใดจะแบ่งพื้นที่ในหัวใจของเขาไปได้มากที่สุด 
    “คอนเสิร์ตเปิดสวรรค์” เปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 0-2262-3456 และที่ศูนย์ประสานงาน 08-1819-7592, 08-1844-3412  พิเศษสำหรับท่านที่จองบัตรผ่านศูนย์ประสานงาน ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556 นี้ จะได้รับส่วนลด 10 % ทุกที่นั่ง
    และเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่นี้ จึงใคร่ขอฝากทั้งบทเพลงและพระพรจากพระคัมภีร์คู่นี้มาเป็นของขวัญปีใหม่ 2556 แด่ท่านผู้อ่านคอลัมน์นี้ทุกๆ ท่าน และขอพระเจ้าอวยพรตามใจปรารถนาของท่านในปีใหม่นี้ทุกประการ
    เพลง “รักเธอเสมอ”
คำร้อง ชาลี อินทรวิจิตร  ทำนอง ประสิทธิ์ พยอมยงค์
ขับร้องโดย สวลี ผกาพันธุ์
หากตราบใดสายนทียังรี่ไหล
สู่มหาชลาลัยกระแสสินธุ์
        เกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดั่งอาจินต์   
            เป็นนิจศีลตราบนั้นฉันรักเธอ
เช่นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลา   
    แน่นอนนักรักท้องฟ้าสม่ำเสมอ
        เช่นกับฉันมั่นคงตรงต่อเธอ   
            ฉันรักเธอเสมอ...ฉันรักเธอเสมอ...ชั่วนิจนิ