สาระน่ารู้

 “ตาที่สาม”
หลายๆ ศาสนาในโลกเรานี้มีความเชื่อที่ตรงกันว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาจะมีตาชนิดหนึ่ง ตาชนิดนี้จะอยู่ระหว่างประมาณหน้าผาก...

     ใครจะคาดคิดว่าฝ่าเท้าที่เราใช้เหยียบย่ำอะไรต่อมิอะไร หรือใช้เดินทางไปไหนมาไหนเป็นพันเป็นหมื่นกิโลเมตรนั้น จะมีความสำคัญมากมายในการกำหนดตรวจสอบชะตาชีวิตเราเองได้...

  “มะพร้าว-เพื่อน-รัก” ชิงรางวัลหัวกะทิอัมพวา
                เวทีหนังสั้นสร้างคนสร้างสรรค์
  ...

    ประเพณีการทำบุญ "ข้าวประดับดิน" เป็นประเพณีหนึ่งใน "ฮีตสิบสอง" นิยมทำกันในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 หรือที่เรียกว่า "บุญเดือนเก้า" เป็นบุญที่ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต (...

     คนเรา...จะขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ เป็นเทพบุตรเทพธิดาได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้น และผลแห่งกุศลกรรมที่จักนำให้ไปเกิดในโลกสวรรค์นั้นต้องมีมากพอ...

    การเมืองภาคประชาชน
            กับการปฏิรูปประเทศไทย
กว่าสิบปีที่ผ่านมา นับจากระบอบทักษิณเข้าบริหารประเทศ...

 แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
    สงครามด้านตะวันตกริมชายแดนเอเชีย เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย หรือกี่ร้อยกี่พันปีผ่านไปแล้วก็ตาม...

   สักกี่คนที่ตระหนักถึงหายนะของผู้คนที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาด ลุ่มน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำบางปะกง ความสูญสิ้นของทรัพยากรธรรมชาติ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และการล้มหายตายจากของคน สัตว์...