สาระน่ารู้

     ผมมีหนังสือ "โลกสัณฐานโชตรตนคันฐี" อยู่เล่มหนึ่ง ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2548 ก็ประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พิมพ์พุทธศักราช...

    ในวาระวันครูโลกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอประมวลการตื่นตัวในวันครูโลก ซึ่งพบว่ามีการเฉลิมฉลองวันครูโลกกว่า...

            การทำสมาธิให้เข้าถึงจิตเดิมแท้
    การทำสมาธิให้เข้าถึงองค์ความรู้ จิตเดิมแท้ ไม่ได้ยากอะไร...

   "ตำบลน่าอยู่ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ" วิสัยทัศน์ชาว ต.หาดสองแคว ที่คนในชุมชนยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตมาอย่างยาวนาน ต.หาดสองแคว...

 รวมพลคนยโส ’57
    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม มีการจัดงานรวมพลคนยโสธร ประจำปี 2557 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2...

     ผมมีหนังสือ "โลกสัณฐานโชตรตนคันฐี" อยู่เล่มหนึ่ง ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2548 ก็ประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พิมพ์พุทธศักราช...

    ร้านอาหารสไตล์ Trendy Cafe หลากหลายความอร่อย แบบมีสไตล์ ทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ พร้อมอาหารว่าง สร้างสรรโดยทีม  Barista...

    ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนตามข้างถนนหรือข้างทางที่ชื้นแฉะมีต้นหญ้ามากมาย ผลิใบและออกดอกโบกไสวล้อลมเกรียวกราวเพราะได้ความชุ่มชื้นจากฝนใหม่ บางต้นก็ดอกสวยชวนมอง...