สาระน่ารู้

    ในเดือนตุลาคมของทุกปีมีเทศกาลที่ทั่วโลกรู้จักกันดี นั่นก็คือเทศกาลฮัลโลวีน ซึ่งแม้จะไม่ใช่เทศกาลของประเทศไทย  แต่เราก็ได้รับอิทธิพลมาไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากไอเดียแปลกๆ...

      ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลแบบลากูน หนึ่งเดียวของประเทศไทย หนึ่งเดียวใน 117 แห่งทั่วโลก ลากูน (Lagoon) คือ แหล่งน้ำตื้น...

    ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
            เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

    คงไม่มีใครคิดว่าไป รพ....

   “การเกษตร” เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทย และเป็นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ได้มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร...

    คนทั่วไปอาจไม่คุ้นหูกับชื่อ "ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง" แต่ถ้าเป็นคนภาคกลางบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรีและเพชรบุรี แน่นอนว่าต้องรู้จักก๋วยเตี๋ยวประเภทนี้เป็นอย่างดี...

     การทำวิปัสสนาให้จิตสงบนิ่ง โดยมีสติเป็นตัวกำกับการกำหนดรู้ ด้วยการใช้สติติดตามดูจิตหรือความคิด เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีภูมิสูงขึ้น...

    กระแสการปั่นได้รับความนิยมแพร่หลาย ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กๆ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงนำเรื่องการปั่นมาเป็นเครื่องมือให้เด็กๆ...

   วัดเป็นศูนย์กลางธรรมสำหรับหมู่บ้าน ใครที่มองไม่เห็นธรรมก็หันไปมองวัด และดูคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไร และทรงสั่งสอนพวกเราเช่นไร...