สาระน่ารู้

   “วัดโพธิ์” หรือนามทางการว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี...

 เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่แห่งประเทศไทย

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557...

   นอกเหนือจากการเลือกทานอาหารที่ดีและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่างกายของเรายังต้องการการพักผ่อนที่ดีและเพียงพออีกด้วย การนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน จะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายเป็นอย่างดี...

   แม้นิยามความหมายของคำว่า “ครู” อาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่คงเดิมคือปณิธานที่ครูมุ่งหวังให้ศิษย์ได้ดีโดยไม่หวังผลตอบแทน...

 โลกุตรธรรม ..จิตที่มีบุญ ปราศจากการปรุงแต่ง
    ธรรมขั้นโลกุตรธรรมเป็นการปฏิบัติสมาธิถึงขั้นที่ไม่มีภาษาอันเป็นสมมติบัญญัติโลกเป็นถ้อยคำต่างๆ แต่จิตรู้ด้วยอาการ...

   วัดสุทธิกาวาส ตั้งอยู่บ้านวินัย ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เดินทางโดยรถยนต์ออกจากตัวเมืองอำนาจเจริญด้านทิศตะวันออกไปตามถนนอรุณประเสริฐ ประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงบ้านสามแยกชมพู...

     โครงการรับจำนำข้าวกับการรับผิดของยิ่งลักษณ์
    โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล...

   ทำไมประเทศไทยต้องปฏิรูประบบงานตำรวจ?
                            เมธา...