NG

Saturday, 20 April, 2013 - 00:00

สมัครสอบตัวแทนขายประกันลด13% สวนทางเบี้ยรับโต20%จี้คปภ.ตัดข้อสอบยากออก

 สมัครสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตลดลง 13% สวนทางเบี้ยรับรวมที่เติบโตถึง 20% สมาคมฯ เผยปัญหา เป็นเพราะผู้สมัครกังวลข้อสอบยาก จี้สำนักงาน คปภ.ตัดข้อที่ยากมากๆ ออกไป ก่อนที่จะขาดแคลนตัวแทนใหม่ในอนาคต
    นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2556 (ม.ค.-มี.ค.) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 30,089 คน ลดลง 4,488 คน หรือ 12.97% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผู้สมัครสอบ 34,577 คน แต่มีผู้เข้าสอบ 22,475 คน และสอบผ่าน 8,577 คน หรือ 38.16% ของผู้เข้าสอบ
    สำหรับจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด 5 อันดับแรก อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครสอบ 17,185 คน อันดับ 2 จ.เชียงใหม่ มีผู้สมัครสอบ 1,649 คน อันดับ 3 จ.ชลบุรี มีผู้สมัครสอบ 1,048 คน อันดับ 4 จ.สงขลา มีผู้สมัครสอบ 1,034 คน และอันดับ 5 จ.ขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ 934 คน
    "สมาคมฯ ได้คาดการณ์ไว้ว่า ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2556 จะเติบโตจากปีก่อนประมาณ 17% และจำนวนผู้สนใจสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตจะมีสูงกว่าปีก่อน 10% ปรากฏว่าที่ผ่านมา จำนวนเบี้ยประกันชีวิตสามารถโตได้เกินคาดหมาย ซึ่ง ณ สิ้นเดือน ก.พ. เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 68,086.42 ล้านบาท เติบโตจากระยะเดียวกันปีก่อนถึง 19.49% แต่จำนวนผู้สมัครสอบตัวแทนกลับตรงกันข้าม ลดลงในอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งในไตรมาสแรกลดลงถึง 12.97%" นางบุษรากล่าว
    ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของจำนวนผู้สมัครสอบที่ลดลงค่อนข้างมาก พบว่าขณะนี้แทบทุกบริษัทประสบปัญหาในการชักชวนคนมาสอบเป็นตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากมีการวิจารณ์กันในวงกว้างว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตยากมาก โอกาสสอบผ่านมีน้อย และกว่าจะสอบผ่านได้จะต้องผ่านการสอบหลายครั้ง จึงเกิดความขยาด หรือกังวัลในการที่จะสมัครเข้าสอบซึ่งหากปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้โดยไม่หาทางแก้ไข ธุรกิจประกันชีวิตอาจจะประสบปัญหาการขาดแคลนตัวแทนประกันชีวิตใหม่
    ส่วนกรณีที่ผู้สมัครสอบมีอัตราการสอบผ่านต่ำ คือ 38.16% ของผู้เข้าสอบ น่าจะมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ คือ ประการแรก ข้อสอบอาจจะคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือยากเกินไปสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต ประการที่สอง การอบรมหรือการให้ความรู้แก่ผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตของแต่ละบริษัทยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไม่มีความรู้ที่สอดคล้องกับการออกข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
    โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้น คงต้องขอความร่วมมือจากสำนักงาน คปภ.ให้ช่วยพิจารณาดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1.นำข้อสอบที่อยู่ในระดับยากมากที่อัตราการสอบตกตั้งแต่ 70% ขึ้นไปออกจากคลังข้อสอบชั่วคราวเพื่อไปทำการวิเคราะห์ ปรับปรุง ให้มีลักษณะไม่ยากจนเกินไป เพื่อจูงใจให้คนสนใจเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้น และ 2.จัดทำคู่มือการอบรมวิทยากร รวมทั้งจัดให้มีการอบรมวิทยากรของบริษัทประกันชีวิต เพื่อจะได้วิทยากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐานตามเนื้อหาของการออกข้อสอบของสำนักงาน คปภ. อีกทั้งจะช่วยให้ได้ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.