เว็บ-สินค้า

Saturday, 27 April, 2013 - 00:00

ขนส่งเดินหน้าสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพ

 ขนส่งเดินหน้าสร้างนักขับขี่รถบรรทุก รถโดยสารที่ปลอดภัย ตามโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” หลังผลิตป้อนตลาดแรงงานแล้วกว่า 8,000 ราย ผู้สนใจสมัครเรียนขับรถบรรทุก รถโดยสารและรถลากจูง ฟรี!!! พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป
    นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ผลิตนักขับขี่ที่ปลอดภัย ตามโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง ฟรี!!! พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ว่างงานมาตั้งแต่ปี 2552 โดยได้สร้างนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนนมาแล้วจำนวน 8,169 ราย พร้อมทั้งบริษัทชั้นนำได้คัดเลือกผู้สำเร็จหลักสูตรเข้าทำงานด้วยเป็นจำนวนมาก อาทิ  บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด, บริษัท เวล ทรานส์ จำกัด, บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไคไลน์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นต้น และเพื่อเป็นการผลิตนักขับรถมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะในการขับรถที่ปลอดภัยป้อนตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
    ทั้งนี้ ในปี 2556 นี้ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ขอสนับสนุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เปิดสอนขับรถบรรทุก รถโดยสารและรถลากจูง แก่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจ ฟรี พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยง โดยกำหนดเปิดรับสมัครที่กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป
    สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนขับรถมี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 1 เดือน สอนผู้ที่มีความชำนาญในรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถแล้ว และต้องการเรียนขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารเพิ่มเติมเพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
ส่วนหลักสูตร 2 เดือน สอนผู้ที่ยังขับรถไม่เป็น มาเรียนขับรถเล็กและขนาดใหญ่ โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี และหลักสูตรรถลากจูง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกหกล้อ รถสิบล้อหรือรถโดยสาร และมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี.
++++++++++++++++++++