เรื่องปก

Wednesday, 1 May, 2013 - 00:00

เผยแพร่ความรู้ เกษตรพึ่งตนเอง

 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงาน “เกษตร ทำได้ ไม่ตาย” 4-6 พ.ค.56 นี้ เปิดอบรมหลักสูตรเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง 12 หลักสูตรฟรี หวังขยายองค์ความด้านวิถีเกษตรภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างคนให้รู้จักพึ่งตนเอง สร้างอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยเลี้ยงครัวเรือน
    นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 พิพิธพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “เกษตร ทำได้ ไม่ตาย” โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากผู้นำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 100 เครือข่าย มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ กิจกรรม 6 ครอบครัว 6 ต้นแบบวิถีเกษตรซึ่งนำบุคคลหลากหลายอาชีพมานั่งถ่ายทอดเทคนิคความสำเร็จในการก้าวสู่วิถีเกษตร การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ชม ชิม ช็อปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย และอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค สด สะอาด ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกเอง ขายเอง ปลอดภัย ได้คุณภาพในราคาเหมาะสม การจำหน่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์บัว ชมการแสดงรำโทน ละครหุ่น เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมพืช และฟ้อนภูไท เป็นต้น
    ภายในงานยังได้จัดอบรม “หลักสูตรเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง” ฟรี 12 สูตรจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อาทิ พลังดินหอม เห็ด 7 ชั่วโคตร การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น กล้วยพระศรีอาริย์ อาหารปลาจากธรรมชาติ ต้นกำเนิด 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ดินยิ่งดี พืชยิ่งงาม ยิ่งกว่าบัว : มหัศจรรย์พันธุ์บัว กิจกรรมสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 หลักสูตร ฟรี ได้แก่ การทำส้มผัก เคี่ยวน้ำตาลผุดปลาหมอ ข้าวยำสมุนไพร เฟรนช์ฟรายกล้วย กวนให้ดีเป็นสับปะรด การจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ชม ชิม ช็อปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย และอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค สด สะอาด ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
    นอกจากนี้ยังสามารถสนุกสนานและประทับใจกับภาพยนตร์ 3 มิติเรื่องใหม่ “แผ่นดินของเรา” และ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ในโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ทะลุจอ 120 ที่นั่ง ชมโฮโลแกรม “มหัศจรรย์ท้องทุ่ง” ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ในหลวงรักเรา” และ “น้อมนำคำพ่อสอน” เพลิดเพลินกับการนั่งรถนำชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในเส้นทาง “นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรตามรอยพ่อ” และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2529-2212-13 หรือ www.wisdomking.or.th