คอลัมน์

Monday, 11 February, 2013 - 00:00

ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบใหม่ใส่เกลือโตเร็ว

  นายประเสริฐ ศรีระสันต์ ข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันหันมายึดอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการ ในที่ดินเนื้อที่ 7 ไร่ บริเวณหมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ใช้วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากการปลูกมะพร้าวน้ำหอมหรือมะพร้าวทั่วไป โดยจะปลูกพร้อมกัน 3 ต้นในกอเดียวกัน เว้นระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 1 เมตร และนำเกลือเม็ดใส่ในไห เจาะรูวางไว้ตรงกลาง เพื่อให้เกลือละลายลงไปในดินเป็นอาหารเสริมของมะพร้าวนอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นตามปกติ
    ปรากฏว่าหลังจากที่ปลูกไปได้ประมาณ 1 ปี พบว่าได้ผลดีมาก เนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกด้วยวิธีดังกล่าวเจริญเติบโตได้ดี ใบมีสีเขียวสดใสเป็นมันวาว แต่ต่างจากมะพร้าวน้ำหอมรุ่นเดียวกันที่ปลูกแบบปกติ 1 ต้นต่อ 1 หลุม และไม่ใส่เกลือ ซึ่งต้นและใบค่อนข้างจะแคระแกร็น เติบโตได้ช้า
    นายประเสริฐกล่าวว่า การปลูกมะพร้าวใส่เกลือเป็นการนำแนวคิดจากการปลูกมะพร้าวในพื้นที่อยู่ริมทะเลมาปรับใช้ เพราะส่วนใหญ่จะให้ผลดก เพราะได้รับไอเค็มจากน้ำทะเล ที่สำคัญประหยัดเนื้อที่ เพราะปลูกกอเดียวได้มะพร้าวถึง 3 ต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ซึ่งวิธีปลูกมะพร้าวกอเดียว 3 ต้น และใส่เกลือ เกษตรกรสามารถนำไปทดลองทำได้เอง เพราะไม่ได้ยุ่งยาก
รับรองได้ว่าเห็นผลแน่นอน.