Jobs

Tuesday, 13 November, 2012 - 00:00

ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ อร่อยเนื้อนุ่มปลอดสารพิษ

   นายสุชาติ สงวนพันธุ์ และทีมนักวิจัย ประกอบด้วย นางภคอร อัครมธุรากุล, นางสาวเรญา ม้าทอง และนางจุฑามาศ จงรุจิโรจน์ชัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้วิจัยและผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่ตะเภาทอง กับไก่สามเหลือง (ซาอึ้ง) ไก่พื้นเมืองจีน จนได้สายพันธุ์ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ไก่อินทรีย์ปลอดสารพิษ มีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มและหวานหอม นำมาประกอบอาหารต่างๆ เช่น นึ่ง ต้ม ตุ๋น หรือนำไปทำข้าวมันไก่ และยังแปรรูปได้หลากหลายประเภทอีกด้วย
    นายสุชาติ หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวถึงแนวคิดในการผลิต “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” ว่า เนื่องจากตลาดและผู้บริโภคยังมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่อย่างต่อเนื่อง และต้องการอาหารปลอดภัยที่มีขบวนการผลิตแบบธรรมชาติไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันประชาชนทั่วไปใส่ใจในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึงได้คิดค้นและพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
    "ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ เป็นไก่ลูกผสมสองสายพันธุ์ โดยลักษณะทั่วไปมีรูปร่างสมส่วนสวยงามทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีหงอนแบบจักร และหงอนหินแบบไก่พื้นเมือง ขนสีเหลืองทอง แข้งสีเหลือง จะงอยปากเหลือง หนังเหลืองเรียบเนียน เนื้อนุ่ม หวานกรอบมาก เป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ นอกจากนี้ยังเลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนโรคเช่นเดียวกับไก่พื้นเมืองของไทย" นายสุชาติกล่าว
    การเลี้ยงและการดูแลในระยะแรกเกิด ต้องกกให้ความอบอุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่ทั่วไป ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ส่วนวิธีการให้อาหาร ให้น้อยแต่บ่อยๆ ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้ดีมีความแข็งแรง และมีน้ำสะอาดให้ลูกไก่อย่างเพียงพอ เมื่อลูกไก่มีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรขยายพื้นที่เพิ่ม (พื้นที่ขนาด 3 x 4 เมตร = 12 ตารางเมตร เลี้ยงไก่ได้ 100 ตัว) เมื่อไก่มีอายุได้ 3-4 สัปดาห์ เริ่มปล่อยออกนอกโรงเรือนและให้อาหารเสริมในการเลี้ยงได้ เนื่องจากไก่เริ่มแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้จิกกินพืชผักผลไม้ ใบไม้ใบหญ้า
    แหล่งอาหารเสริมสำหรับไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ จะได้จากการปลูกพืชของเกษตรกรในท้องถิ่นนั้นๆ อาทิ หนวดข้าวโพดฝักอ่อน ฝรั่ง ชมพู่ ผักบุ้ง แตงกวา หยวกกล้วย แหน และหญ้าขนสับ นำมามาผสมกับรำ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร และเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น น้อยกว่าไก่พื้นเมืองถึง 2-3 เดือน น้ำหนักเฉลี่ยตัวละประมาณ 2.2 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัม 80-100 บาท (ไก่เป็น) และไก่ชำแหละกิโลกรัม 120-150 บาท มีต้นทุนค่าอาหารเพียง 60 บาทเท่านั้น
    ปัจจัยสำคัญสำหรับขบวนการผลิตที่เน้นความปลอดภัยมาสู่ผู้บริโภคคือ การเลี้ยงด้วยอาหารเสริมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และยังใช้พืชผักสมุนไพรต่างๆ ในการเลี้ยงเพื่อเสริมสร้างให้ไก่มีร่างกายที่แข็งแรงทนทานต่อโรค โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะและไม่ต้องใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เร่งการเจริญเติบโต จึงเป็นไก่อินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท อาทิ ไก่สับ ไก่ต้ม ไก่นึ่ง ไก่ตุ๋น ข้าวหน้าไก่ โดยเฉพาะเมื่อนำมาทำข้าวมันไก่จะอร่อยมาก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และราคาถูกกว่าไก่พื้นบ้านไทยอีกด้วย
    สำหรับผู้สนใจพันธุ์ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3428-1078-9.