คอลัมน์

Tuesday, 22 January, 2013 - 00:00

กลุ่มหัตถกรรมนาหมอม้าผลิตเสื่อกกอนาคตไกล

  กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านนาหมอม้า หมู่ 7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มให้ครอบครัวหลังว่างจากทำภารกิจแม่บ้าน โดยแต่ละคน แต่ละบ้าน จะผลิตเสื่อกกออกจำหน่ายมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว
    นางลำใย บัวขาว อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ ประธานกลุ่ม บอกว่า ได้แยกออกจากกลุ่มสตรีนาหมอม้าเมื่อปลายปี 2550 เนื่องจากมีสมาชิกมาก ใช้ชื่อว่ากลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหมู่ 7 ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 20 คน ผลิตเสื่อกก แปรรูปเสื่อกก เป็นกระเป๋า หรือตามที่ลูกค้าสั่ง จำหน่ายในราคาตั้งแต่ 120-1,500 บาท สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเดือนละ 3,000-4,000 บาท มีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม 56,520 บาท เพื่อให้สมาชิกกู้ในยามขัดสน
    นางลำใยบอกเคล็ดลับในการทอเสื่อกกว่า ต้นกกที่นำมาทอ สมาชิกแต่ละคนจะปลูกกันเองบนที่ดินว่างเปล่าใกล้กับลำน้ำเซที่มีน้ำตลอดปี ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 60 วัน เมื่อต้นกกโตเต็มที่แล้วก็ตัดสอยให้เป็นเส้นๆ ตามความยาวที่ต้องการ นำไปตากแดดจนแห้งเป็นเวลา 5-6 วัน นำไปย้อมสีตามลวดลายที่ต้องการก่อนจะนำมาทอเป็นผืน ทำเป็นลวดลายให้สวยงาม ที่ผ่านมาจะมีพ่อค้ามารับซื้อไปจำหน่ายต่อเดือนละ 500 ผืน และนำไปวางจำหน่ายตามศูนย์แสดงสินค้าทุกแห่งในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ
    นางลำใยกล่าวด้วยว่า เสื่อกกที่ผลิตจะเน้นให้มีลวดลายสวยงาม หากเป็นหน่วยราชการสั่งทำก็จะเป็นประเภทสัญลักษณ์ของหน่วยงานตนเอง แต่ที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดก็เป็นลายพญานาค ลายหมีแพนดา และยังเป็นวิทยากรรับเชิญไปสอนวิธีการทอเสื่อกกให้แก่นักเรียนในโรงเรียนนาหมอม้าและโรงเรียนใกล้เคียง และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวของ จ.อำนาจเจริญด้วย
    นางห่วน พิมพ์ไชย อายุ 56 ปี กล่าวว่า เป็นสมาชิกกลุ่มสตรีบ้านนาหมอม้ามา 19 ปี และแยกมาอยู่กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านนาหมอม้าได้ 5 ปีแล้ว ปัจจุบันผลิตเสื่อกกทุกวัน โดยสมาชิกในกลุ่มต่างคนต่างทำเพื่อให้ทันส่งพ่อค้าเดือนละ 500 ผืน บางครั้งก็มีหน่วยงานราชการมาสั่งผลิตเพิ่มจำนวนมาก ที่ผ่านมามีรายได้เดือนละ 5,000 บาท นับว่าสูงสำหรับสังคมในชนบท ที่สำคัญขึ้นอยู่กับความขยัน ทำมากได้มาก แต่ละคนเมื่อทำแล้วก็นำมารวมกันขาย
    ด้านนายฉกาก รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.นาหมอม้า กล่าวว่า ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้การผลิตทำได้ครั้งละมากๆ พร้อมกับแนะนำเทคนิคการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยลวดลายที่สวยงาม จึงมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้กันทุกคน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนด้วย ซึ่งอนาคตการผลิตเสื่อกกกลุ่มยังสดใส ไปได้อีกไกล เพราะตลาดยังรองรับต้องการไม่อั้น.