เรื่องปก

Monday, 24 September, 2012 - 00:00

‘คาร์ฟรีเดย์’มาขี่จักรยานช่วยลดโลกร้อน

  หลายจังหวัดทั่วไปร่วมจัดงาน "คาร์ฟรีเดย์" ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันลดปัญหาโลกร้อน มลพิษ และเสริมสร้างสุขภาพ
    เนื่องในวัน "คาร์ฟรีเดย์" อาทิตย์ที่ 23 กันยายนนี้ ประเทศไทยได้ร่วมจัดงานเช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อลดโลกร้อน โดยที่กรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ เป็นประธานเปิดงานที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ พร้อมจัดขบวนจักรยานยนต์รูปธงชาติไทยที่ยาวที่สุดกว่า 1 หมื่นคัน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
    ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัด ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมขี่จักรยานลดโลกร้อน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้รถยนต์ การสิ้นเปลืองพลังงาน ปัญหามลพิษ และปัญหาด้านการจราจรติดขัด และยังเป็นการช่วยลดปัญหาเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจคือ สมาชิกของชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งเยาวชนกว่า 1,500 คัน ร่วมปั่นจักรยานไปรอบตัวเมืองปากน้ำ ระยะทาง 20 กิโลเมตร
    ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร กลางเมืองลำปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน วันปลอดรถ ลดโลกร้อน car free day 2012 โดยชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้จักรยานใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน แปรขบวนจักรยานเป็นรูปธงไตรรงค์ ก่อนที่จะร่วมกันปั่นจักรยานไปตามถนนสายต่างๆ รอบตัวเมืองลำปาง รวมระยะทาง 13.3 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวทางชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 โดยการสนับสนุนจากเทศบาลนครลำปาง สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
    บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ร่วมกับชมรมจักรยานพัทลุง และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จำนวน 350 คน จัดกิจกรรม car free Day 2012 ขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศไทย ปีนี้ใช้ชื่อว่า “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ และมลพิษทางเสียง มีการปั่นจักรยานรอบๆ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยใช้เส้นทางผ่านพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ไปทางเส้นทางถนนราเมศวร์ เวียนรอบตลาดสดเทศบาลเมือง ตรงไปยังถนนวีรศักดิ์เวียนรอบเขาคูหาสวรรค์ และสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะคูหาสวรรค์
    ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานในกิจกรรม Car Free Day 2012 วัดปลอดรถ ลดโลกร้อน รวมพลคนใช้จักรยาน อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายอุบลสร้างสุขพ้นทุกข์ปลอดเหล้า
    ที่หน้าโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ ถนนเสน่หานุสรณ์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา นายประภาส อินทนปสาธน์ ผอ.ททท.หาดใหญ่, นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา, นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันปล่อยแถวขบวนปั่นรถจักรยานรณรงค์ลดโลกร้อน หรือคาร์ฟรีเดย์ โดยมีพ่อค้าประชาชนชาวหาดใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาเลเซีย สิงคโปร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1 พันคน พร้อมรถจักรยานเสือภูเขา และรถจักรยานแบบครอบครัว โดยเริ่มปล่อยแถวขบวนปั่นรถจักรยานออกจากจุดบริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ วิ่งผ่านรอบเมืองย่านการค้าถนนนิพัทธ์อุทิศ 1-2 และนิพัทธ์อุทิศ 3 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อนปั่นรถวิ่งออกนอกเมืองไปถึงจุดสิ้นสุดของงานบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นระยะทางรวมประมาณ 22 กม.