โลกน่ารู้

Wednesday, 25 April, 2012 - 00:00

หมีขั้วโลก 6 แสนปี

 ผลการศึกษาทางพันธุกรรมบ่งชี้ว่า หมีขั้วโลกได้แยกสายวิวัฒนาการจากหมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุด ตั้งแต่เมื่อ 6 แสนปีก่อน ซึ่งนานกว่าที่เคยเข้าใจกันมากทีเดียว
นั่นทำให้เกิดข้อวิตกว่า พวกมันจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ดีแค่ไหน
เดิมเข้าใจกันว่า เผ่าพันธุ์ของหมีขั้วโลกเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 150,000 ปีก่อน
แต่แฟรงก์ เฮเลอร์ และคณะ บอกว่า พวกมันได้ใช้เวลานานกว่านั้นถึง 5 เท่ากว่าจะปรับตัวจนเป็นหมีสายพันธุ์ที่สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมของแถบอาร์กติกได้
แต่เพราะเหตุที่ภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงน่าหวั่นเกรงว่าหมีขั้วโลกอาจไม่มีเวลาพอที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้เน้นศึกษาไมโตคอนเดรีย ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของจีโนมทั้งหมด และส่งผ่านจากแม่ไปยังลูก แล้วสรุปว่าหมีขั้วโลกเป็นพวกที่เพิ่งแยกสายวิวัฒนาการออกจากหมีสีน้ำตาลถิ่นเหนือเมื่อไม่นาน
แต่ผลการศึกษาของเฮเลอร์ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับวันศุกร์ ซึ่งศึกษาจีโนมของหมีทั้งสองชนิด พบว่าทั้งหมีขั้วโลกและหมีสีน้ำตาล ต่างมีพันธุกรรมเฉพาะสายพันธุ์ของตัวเอง
เขาเตือนว่า ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ การล่าสัตว์ สารพิษ และการประทำของมนุษย์อีกหลายอย่าง อาจซ้ำเติมผลกระทบของภาวะโลกร้อนให้หนักหน่วงยิ่งขึ้น นับเป็นภัยคุกคามใหม่ที่ร้ายแรงสำหรับความอยู่รอดของหมีขั้วโลก.