บันเทิงไทย

Thursday, 30 May, 2013 - 00:00

ร่วมเฉลิมพระเกียรติ'พ่อหลวง' บอกเล่าเรื่องราวผ่านนิทรรศการล้ำค่า

   มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี ผ่านการจัดงานโครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา”
    การจัดแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมี คุณจรรมนง แสงวิเชียร ประธานโครงการบทแพลงแห่งแผ่นดิน คุณนนท์ บูรณสมภพ กรรมการมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมแขกผู้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
    สำหรับบรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยเพลงเพราะๆ จากโก้-เศกพล อุ่นสำราญ (โก้-มิสเตอร์ แซกแมน) และวงดนตรีเฉลิมราชย์ตลอดทั้งงาน มีจิ๊บ-วสุ แสงสิงห์แก้ว และแก้ว-จรีนา สิริสิงห์ (แก้ว ซาซ่า) รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งงาน
    การจัดโครงการ “บทเพลงแห่งแผ่นดิน” เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี 84 พรรษา” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม 2 ส่วน ในส่วนแรกคือ นิทรรศการเคลื่อนที่หมุนเวียนเกี่ยวกับ “เพลงพระราชนิพนธ์” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่สำคัญทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการตกแต่งที่ทันสมัย
    เป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมการจัดแสดงเครื่องดนตรีหรือวัตถุทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หาชมได้ยาก ส่วนที่สองคือ การแสดงมินิคอนเสิร์ตสัญจร โดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ ร่วมกับศิลปินท้องถิ่นชื่อดังของแต่ละจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ.