พฤหัส, 9 ธันวาคม 2564 เวลา 7:09 น.

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 31.8°C/20.9°C