อังคาร, 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10:40 น.

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 30°C/19.5°C