ประชาธิปัตย์กับเผด็จการ

คึกคักดี

วานนี้ (๖ เมษายน) หลายพรรคการเมืองมีกิจกรรมเคลื่อนไหว ดูแล้วอบอุ่น

พรรคภูมิใจไทย ทำบุญพรรคก้าวสู่ปีที่ ๑๔

"เจ๊หน่อย" ยกเสาเอกสร้างที่ทำการสำนักงานใหญ่พรรคไทยสร้างไทย ย่านดอนเมือง

ส่วนประชาธิปัตย์ ก็ครบรอบ ๗๖ ปี

ฟัง "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" พูดถึงวันที่ประชาธิปัตย์ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๗ แล้ว อดนึกถึงแฟนคลับไม่ได้

"...ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นแค่พรรคการเมืองที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประเทศเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศที่อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาต่อเนื่องยาวนาน

และยังจะอยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลาย

เพราะประชาธิปัตย์ประกอบด้วยคนทุกรุ่น ไม่ใช่พรรคการเมืองของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ผู้อาวุโสของพรรคก็จะทำหน้าที่เป็นหางเสือ สำหรับคนรุ่นปัจจุบันก็จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนพรรคไปสู่ทิศทางและเป้าหมาย และคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่มาสืบทอดอุดมการณ์พรรคต่อไปในวันข้างหน้า พรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่น เรามีทั้งอดีต ปัจจุบัน และมีอนาคต..."

ครับ...ที่ต้องนึกถึงหน้าแฟนคลับเพราะ ประชาธิปัตย์วันนี้ไม่เหมือนเดิม สาวกแตกเป็นหลายกลุ่ม แม่ยกอยู่ก๊วนใครก๊วนมัน ในอดีตประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นแบบนี้

ยกตัวอย่าง ณ วันนี้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์ แต่ก็เหมือนไม่มีตัวตน

ขณะที่แม่ยกอภิสิทธิ์ เท้าสะเอวอัด จุรินทร์ แทบทุกวัน

แต่ฟันธงว่า ประชาธิปัตย์ อยู่ต่อไปตราบชั่วฟ้าดินสลายแน่นอน 

แค่บางช่วงเวลาจะเป็นพรรคเล็ก หรือพรรคขนาดกลาง บางเวลาก็กลายเป็นพรรคใหญ่ แล้วแต่การนำพาของหัวหน้าพรรคในยุคนั้นๆ

ที่จะอยู่จนชั่วฟ้าดินสลายเพราะโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคของนายทุนคนใดคนหนึ่ง เหมือนอย่างที่หลายๆ พรรค ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย ภูมิใจไทย หรือแม้กระทั่งที่ก้าวไกลเป็นอยู่

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนอำนาจบริหารพรรคแต่ละยุคไม่ยึดโยงนายทุนพรรค แต่จะเป็นการต่อสู้กันเองในพรรคเป็นหลัก

กระนั้นก็ตาม ย่างเข้าปีที่ ๗๗ ประชาธิปัตย์ถูกตั้งคำถามมากพอควรเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองที่เปลี่ยนไป

แม้กระทั่งคนในพรรคก็ยังถามกันเอง

มีประเด็นน่าสนใจจาก "เทพไท เสนพงศ์" ที่ตั้งคำถามให้คนประชาธิปัตย์ตอบ

-----------------

"...ทำไมคนไม่นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ ในการต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว คนประชาธิปัตย์ ต้องทบทวนอุดมการณ์"

วันนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบ ๗๖ ปี ของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ ๖  เมษายน ๒๔๘๙ นับว่าเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย

ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านปัญหาอุปสรรคทางการเมืองมามากมาย ตลอดระยะเวลา ๗๖ ปี ได้เป็นทั้งพรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายรัฐบาล และถูกปฏิวัติรัฐประหารสลับกันไป

แต่สิ่งที่ยังมั่นคงทางการเมือง และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ นั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรค ๑๐ ข้อ ที่ได้ประกาศมาตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยมากที่สุด

อุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้อ ยังยึดเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อประชาชนและประเทศชาติได้จนถึงยุคสมัยนี้ แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์โลก จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  อุดมการณ์ของพรรค ยังคงทันสมัย และมั่นคงอยู่เสมอทั้ง ๑๐ ข้อ คือ

๑.พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์

๒.พรรคจะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน

๓.พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชน รุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔.พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ

๕.พรรคจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้เนื่องจากความใกล้ชิด ขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง

๖.พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมี ที่ทำกิน-ที่อยู่และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล  แต่มิได้ละเลยที่จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

,พรรคเชื่อว่า การแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งที่จำเป็น ในกิจการที่เห็นว่าการแทรกแซงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น กิจการสาธารณูปโภค

๘.พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชน รุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๙.พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียง ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ประเทศ และจะต้องให้มีการบำรุง กำลังหลัก คือ กองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการ ทางยุทธศาสตร์ และนโยบายทางการเมือง

๑๐.พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

ส่วนตัวยังยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้ออย่างมั่นคง แม้ว่าจะมีสมาชิกพรรคหลายคน ได้ละเมิดต่ออุดมการณ์ของพรรคในบางข้อก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ของพรรค ข้อ ๑ และข้อ ๔ ที่หมิ่นเหม่ และสุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ของพรรคประชาธิปัตย์ ในตอนนี้มากที่สุด

ในอดีตที่ผ่านมา ถ้าจะให้ประชาชนนึกถึงพรรคการเมืองที่ต่อสู้กับเผด็จการอย่างเข้มแข็ง ทุกคนจะนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ แต่มาถึงวันนี้ทำไมประชาชนไม่ได้นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว เป็นเรื่องที่พวกเราชาวประชาธิปัตย์ ต้องมาขบคิด และทบทวนอุดมการณ์ในการต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบ รักษาสัจจะวาจา เหมือนคำขวัญของพรรค สจฺจํ เว อมตา วาจา

ในโอกาสวันครบรอบ ๗๖ ปีของพรรคประชาธิปัตย์ จึงอยากจะเรียกร้องให้สมาชิกพรรค และผู้บริหารพรรคทุกคน ได้ให้ความสำคัญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคทั้ง ๑๐ ข้ออย่างเคร่งครัด อย่าละเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง โดยการอ้างถึงผลประโยชน์ของพรรคหรือประเทศ มาอธิบายสร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อสังคม

สำหรับวันเกิดของพรรคในวันนี้ จึงอยากจะบอกกับพรรคว่า “ฉันรักเธอนะประชาธิปัตย์ จะมั่นคง และซื่อสัตย์ต่อเธอเสมอ ตราบจนสิ้นชีวิตทางการเมือง...”

--------------

ครับ...ว่ากันตามหลักการ ก็เป็นอย่างที่ เทพไทร่ายมา

แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มีทางเลือกให้ประชาธิปัตย์มากนัก            

ถ้าไม่ร่วมรัฐบาลประยุทธ์ ก็ต้องร่วมรัฐบาลเพื่อไทย 

หรือไปยืนเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วปล่อยให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล

เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองมันเริ่มจากประเทศไทยมีรัฐบาลโคตรโกง โกงทั้งโคตร แบ่งการเมืองเป็นสองขั้ว

ขั้วเอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณ

การแยกแยะฝ่ายเริ่มมีปัญหาเพราะรัฐประหารเกิดจากการไม่เอาทักษิณ

ส่วนฝ่ายโคตรโกงไปตั้งตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งๆ ที่จูงจมูกกันตั้งแต่ในพรรค

ฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่มีทางเลือกตั้งแต่การก่อเกิดของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่ฝั่งตรงข้ามเอาไปโจมตีว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้ว

ไม่ใช่เพิ่งจะมีในตอนนี้

คำถามที่ว่า "...ทำไมคนไม่นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ ในการต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว..." เป็นคำถามที่ฉาบฉวย

ไม่ลึกซึ้งต่อสถานการณ์ทางการเมืองในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชัชชาติ' เจอของจริง

ถามหน่อย... ตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใครได้ยิน "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" พูดว่า รถไฟฟ้า ๓๐ บาท คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการ ๘-๑๑ สถานีบ้าง

'ลุงตู่'ชี้อนาคตพปชร.

น่าคิด... ถึงจะเป็นประเด็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า การย้ายพรรคของ ส.ส.ต้องทำภายในกี่วัน ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีประเด็นต่อเนื่องให้ต้องพูดถึงกันมากทีเดียว

'ชัชชาติ' ไลฟ์สด

ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ผู้ติดเชื้อรายวันทรงตัวอยู่ที่พันกว่าถึงสองพัน

'พ่อคิด ลูกทำ'

นัวเนียกันจริงๆ! ไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว เปิดศึกกันรอบด้าน ใกล้มวยตับจากเข้าไปทุกที