ฝ่ายค้านโง่จะตายกันหมด

โน้นแหละครับ....

เลือกตั้งครั้งที่จะถึง หลังสงกรานต์ปีหน้า แต่ไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม

เพราะสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะอยู่ครบวาระ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ บัญญัติว่า....

"เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ"

สภาชุดนี้จะครบวาระในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ก็นับไปไม่เกิน ๔๕ วัน จากนั้นก็ได้เวลาเดินหน้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งเต็มสูบ

ที่ตีเกราะเคาะกะลากันอยู่ตอนนี้ แค่หวังฟลุกว่า "ลุงตู่" จะยุบสภาลาออกเสียก่อน

แต่ก็เป็นไปได้ครับ "ลุงตู่" อาจยุบสภา แต่ต้องหลังเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  พฤศจิกายน ปลายปีนี้เสียก่อน

ถ้าเป็นตามนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้่นช่วงต้นปีหน้า

คร่าวๆ ก็ตามนี้ครับ เผื่อมีใครบางคนฝันว่าจะได้เลือกตั้งในอีก ๑-๒ เดือนหลังจากนี้ เพราะรัฐบาลลุงตู่ไปไม่ไหวหลังถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พูดถึงญัตติซักฟอกรัฐบาล ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๐ คนรวมเป็น ๑๑ ราย

ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย ๕ วัน ๕ คืน ช่วงวันที่  ๑๘-๒๒ กรกฎาคม ก็รอดูของจริงครับว่าถึงที่สุดแล้วได้กี่วัน

ไม่ช้าเกินไปนะครับที่จะพูดถึงตัวญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑  อีกสักครั้ง 

ตัวญัตติเขียนไว้น่ากลัวทีเดียว แต่ก็ย้อนแย้ง จนอยากเห็นหน้าคนเขียนว่าเป็นใคร มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ความผิดที่ฝ่ายค้านตั้งข้อหาเพื่อเชือดคอ "ลุงตู่"  หลักๆ ก็ตามนี้ครับ

"...ตลอดระยะเวลาร่วมแปดปีที่บริหารประเทศมาในฐานะนายกรัฐมนตรี ผิดพลาดล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประเทศ ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้เลย

ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นตอที่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่มีความซับซ้อน ขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง อาชญากรรม ยาเสพติด  การทุจริตคอร์รัปชัน ประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิม..."

"...ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรม ไร้คุณธรรมจริยธรรม  ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน..."

พยายามมองหาคำว่า "โควิด-๑๙-วัคซีน" ปรากฏว่าไม่พบครับ

ข้อหาที่ตั้งไว้เพื่อซักฟอก "อนุทิน ชาญวีรกูล" ก็ไม่พบคำว่า "โควิด-๑๙-วัคซีน" เช่นกัน

ใกล้เคียงสุดคือ...

"...ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจำเป็นและไม่เกิดประโยชน์ เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของประเทศ มุ่งเอื้อประโยชน์ให้เพื่อนพ้องบริวาร แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งและหน้าที่ของตน จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย..."

แต่ก็ยังห่างกับคำว่า "โควิด-๑๙-วัคซีน" อยู่หลายโยชน์

ในเมื่อฝ่ายค้านบอกว่า ๘ ปี "ลุงตู่" เป็นนายกฯ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยสักกะอย่าง ผิดพลาดหมด แถมผิดพลาดร้ายแรงด้วย แล้วทำไมคราวนี้ไม่ถล่มเรื่องโควิด-๑๙

ใช่มั้ยครับ?

เมื่อไม่เอามาซักฟอกก็แสดงว่า รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาได้จนสถานการณ์ทุเลาลง

การแก้ปัญหาโควิด-๑๙ เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะเป็นปัญหาระดับโลกกระทบไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ด้วย 

วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลดลงไม่ถึง ๒ พันคน และวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ ศบค.เขาให้ถอดหน้ากากอนามัยในสถานที่ภายนอกอาคารโล่งแจ้งได้แล้ว

ก็แสดงว่ารัฐบาลและประชาชนคนไทยร่วมมือร่วมใจกันจนสามารถทำให้การระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง

เป็นความจริงเชิงประจักษ์ แต่ทำไมฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวทุกอย่าง

เขียนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าเอามันจนไม่สนใจข้อเท็จจริงครับ เพราะมันจะสะท้อนถึงมันสมองของนักการเมืองฝ่ายค้านว่า โตกว่าเมล็ดถั่วแค่ไหน

ไม่ลงลึกประเด็นซักฟอกครั้งนี้มากนักนะครับ แต่จะพาไปทัวร์ การซักฟอกปีที่แล้ว

วันนั้น "ทักษิณ ชินวัตร" ยังใช้บริการ "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" เป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่กะว่าจะเชือด "ลุงตู่" ให้เลือดสาดคาสภา

วันนี้ผู้นำฝ่ายค้านเปลี่ยนไปแล้วเป็น "ชลน่าน ศรีแก้ว"            

แต่นายกฯ ยังเป็นคนเดิม

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนั้น ฝ่ายค้านชี้พฤติกรรมของ "ลุงตู่" ว่า มีลักษณะ “ค้าความตาย”

...เห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เหิมเกริม คิดการใหญ่โตในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หวังการกอบโกยผลประโยชน์บนซากศพและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชน

เพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึง ภายใต้โครงการ Covax

 มาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย และแผนงาน และไร้ประสิทธิภาพ ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับผลกระทบและความเสียหายจากมาตรการของรัฐ อาทิ  การล็อกดาวน์ การสั่งปิดสถานประกอบการ โดยขาดการศึกษาวิเคราะห์ที่ดีพอ อันนำมาสู่ความเสียหายจนทำให้ภาคธุรกิจ ต้องเลิกกิจการจำนวนมาก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ในหลายเรื่อง ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการณ์ปิดบังอำพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ และไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งแอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปรมาภิไธยเพื่อมาฉีดให้กับประชาชน เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน

ดังนั้น หากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถที่จะหาสถานที่ฌาปนกิจได้ทันและเพียงพอ และไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ ประชาชนจะต้องทนทุกข์ทรมาน ทั้งจากโรคและการดำรงชีวิต บ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น อันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงตามที่มีการกล่าวกันว่า “ผู้นำโง่ เราจะตายกันหมด” เพราะคนโง่ คือภัยอันตรายร้ายแรง...

๑ ปีผ่านไป วันนี้ก็อย่างที่เห็น เพราะมาตรการของ ศบค. และรัฐบาล ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านถึงรอดตายมาได้ทุกคน   

แถมยังได้เปิดซักฟอกรัฐบาลลุงตู่อีกครั้ง

ไหนล่ะครับ ค้าความตาย ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นโยบายขายฝัน

ฝุ่นตลบเชียว! ดอกไม้มีลอยมาบ้าง แต่ก้อนอิฐดูจะเยอะกว่า

"ตู่ห้าว-ตู้ห่าว"

"ตู้ห่าว" จะทำให้ "ตู่ห้าว" หรือไม่? ครับ...ช่วงเวลานี้คอการเมืองสนใจประเด็น "หาวเจ๋อตู๋" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ตู้ห่าว" กันเป็นพิเศษ เพราะมีควาวเกี่ยวพันไปถึงพรรคการเมืองหลายพรรค ในหลากหลายแง่มุมที่แตกต่างกัน

อยากยุบต้องทำเอง

มีข้อเสนอใหม่ เอางี้มั้ยครับ... ส.ส.ฝ่ายค้านลาออกให้หมด บีบให้รัฐบาลยุบสภา จะได้ไปเลือกตั้งกันเร็วๆ

ขอบคุณ 'ตู้ห่าว'

กีฬาเป็นยาวิเศษ ถ้ายังไม่พยายามมากพอ ก็อย่าคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถ แล้วเลิกล้มความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า

ยุบสภาหรือไปต่อ

สภาล่มอีกแล้ว.... มีสภาให้ทำงาน ส.ส.หายหัว พอไม่มีสภา บ่นกันขรมเผด็จการครองเมือง