เงื่อนไข 'ทักษิณ' กลับไทย

ยังคงปล่อยข่าวกันรายวัน

"ทักษิณ" จะกลับมา

ไม่ว่าบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบหาร ๑๐๐ หรือหาร ๕๐๐

หรือจะกลับไปใช้บัตรใบเดียว ไม่อาจขวางการกลับมาของ "ทักษิณ" ได้

แลนด์สไลด์เมื่อไหร่ "ทักษิณ" มาแน่

ก็แค่แคมเปญหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับ เพราะคนที่เชื่อว่า "ทักษิณ" เก่งกาจ สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นั้นมีอยู่เยอะพอควร

ก่อนเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ ก่อนยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกรัฐมนตรี "ทักษิณ" ก็บอกว่าจะกลับไทยหลังเลือกตั้ง

ก็ได้ผล เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ ๑

ก่อนเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ "ทักษิณ" ประกาศอีกจะกลับไทยอย่างเท่ๆ

เพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง แม้ไม่ถล่มทลายแต่ยังคงเป็นอันดับ ๑ เหมือนเดิม

ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้จะยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ แต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมปีหน้า "ทักษิณ" ก็พยายามพูดเรื่้องกลับบ้านซ้ำอีก วัตถุประสงค์ก็น่าจะเหมือนเดิม ปลุกกระแสให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

ที่จริง "ทักษิณ" กลับไทยได้เลยไม่มีใครห้าม แค่มารับโทษก่อนเท่านั้นเอง

จะไม่รับโทษก็ได้หากใช้ช่องทางตามกฎหมายที่เอื้อให้ทำได้

มาดูกันครับว่า "ทักษิณ" กลับไทยได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้าง

หลักๆ มีอยู่ ๔ วิธี

วิธีที่ ๑ คือ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.๒๕๒๖

แต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะต้องมีข้อเท็จจริงใหม่ หากไม่มีก็รื้อฟื้นไม่ได้

วิธีที่ ๒ ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม วิธีนี้ทำมาแล้วยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ รู้จักกันในชื่อกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย  หรือนิรโทษโกงเหมาเข่ง

สุดท้ายมวลมหาประชาชนลุกฮือต่อต้านจนนำไปสู่การรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

วิธีที่ ๓ การขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นอีกวิธีที่  "ทักษิณ" เลือกได้ แต่ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขกลับมาเข้าสู่กระบวนการรับโทษก่อน 

ขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นพระราชอำนาจ "ทักษิณ"  ต้องมั่นใจจริงๆ ว่า เมื่อกลับมารับโทษแล้วกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าไม่มั่นใจ  "ทักษิณ" ไม่เลือกวิธีนี้แน่นอน เพราะมีโอกาสติดคุกยาว

การไม่รับโทษแต่จะขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่ง "ทักษิณ" เองพยายามใช้วิธีนี้อยู่เช่นกัน เป็นไปได้ยาก เพราะไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมาย

วิธีที่ ๔ ซับซ้อนน้อยที่สุดคือกลับมารับโทษ แต่แน่นอนว่าวิธีนี้ "ทักษิณ" ไม่ต้องการ เพราะมีโทษจำคุกร่วม ๑๐ ปี รออยู่

หมายความว่าหากเลือกวิธีนี้ ต้องทำใจมาตั้งแต่ดูไบว่า  เมื่อถึงไทยจะมีคนไปรับที่สนามบินเพื่อนำเข้าสู่เรือนจำ

ย้อนไปดูคดีของ "ทักษิณ" กันหน่อยครับ                           

มี ๘ คดีโกง

หมดอายุความไป ๑ คดี

พิพากษาจำคุกแล้ว ๔ คดี

ยกฟ้อง ๒ คดี

อยู่ในชั้น ป.ป.ช.อีก ๒ คดี

หากรวมคดีที่ศาลพิพากษาจำคุกจะมีทั้งสิ้น ๔ คดี

คดีที่ ๑ ทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก ที่มีการกล่าวหาคุณหญิงพจมาน ชินวัตร และนายทักษิณ ในการซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก จำนวน ๓๓ ไร่ ๗๘ ตร.ว. ราคา ๗๗๒  ล้านบาท จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลับหลัง จำคุก "ทักษิณ" ๒ ปี

แต่ "ทักษิณ" หนีจนคดีนี้หมดอายุความไปแล้ว

ฉะนั้นยังเหลือคดีที่ "ทักษิณ" ถูกพิพากษาจำคุกอีก ๓  คดี

นั่นคือคดีที่ ๒ คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๒ ตัว ๓ ตัว หรือคดีหวยบนดิน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก "ทักษิณ" เป็นเวลา ๒ ปี ไม่รอลงอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

คดีที่ ๓ คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ ๔ พันล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่า  หรือคดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พม่าเอื้อชินคอร์ป            

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก ๓ ปี ไม่รอลงอาญา

นี่คือหนึ่งในการทุจริตเชิงนโยบายในยุคระบอบทักษิณบริหารประเทศ หวังประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่งซื้ออุปกรณ์ จากบริษัท ชินแซทเทลไลท์ บริษัทในเครือชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของตระกูลชินวัตร

คดีที่ ๔ ให้บุคคลอื่น (นอมินี) ถือหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แทน โดยบริษัท ชินคอร์ปฯ เป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคม

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก "ทักษิณ" เป็นเวลา ๕ ปี ไม่รอลงอาญา

โทษในคดีนี้แบ่งเป็น ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำคุก ๒ ปี

ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น จำคุก ๓ ปี

รวมเป็น ๕ ปี

ฉะนั้นเบื้องต้นหาก "ทักษิณ" กลับมามีโทษจำคุกจาก ๓  คดี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ปีรออยู่

แต่ก็อาจมีเพิ่ม เพราะยังเหลืออีก ๒ คดียังอยู่ในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

มีคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตสอง จำนวน ๘ สัญญา

คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักการเมืองตระกูลชินวัตรแทบจะยกตระกูล อาทิ "ทักษิณ" "ยิ่งลักษณ์" รวมไปถึง "เยาวภา  วงศ์สวัสดิ์" ด้วย

อีกคดีคือ การอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500  และ A340-600 ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ระหว่างปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ทำให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมานี่เอง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด "ทนง พิทยะ" เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการบินไทย และที่ปรึกษาอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทกับพวก

ก็มีโอกาสที่ "ทักษิณ" จะถูกลงโทษจำคุกมากกว่า ๑๐ ปี 

ซึ่งแน่นอนครับ "ทักษิณ" ไม่มีทางกลับมาติดคุก เพราะถึงกับเอ่ยปากบอกลูกหลานว่าตายแล้วอย่าเผาให้เก็บศพไว้

ก็แสดงว่า "ทักษิณ" รู้ตัวเองดีว่า ต้องหนีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสียชีวิตในต่างแดนแน่นอน

กลับไทยจึงเป็นเพียงแคมเปญสร้างคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยเท่านั้น. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

๘ ปี ใครต้องพอ

ยื่นแล้วครับ วานนี้ (๑๗ สิงหาคม) พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือให้ประธานชวน ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระ ๘ ปี นายกรัฐมนตรีแล้ว

'เงิน' กับ 'อำนาจ'

ตามคาด...วานนี้ (๑๕ สิงหาคม) สภาล่มเป็นปกติ เพราะสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าประชุมเพียง ๑๑๑ คนเท่านั้น

คนไม่โกงอยู่ยาว

๑๗ สิงหาคม พรรคฝ่ายค้านจะยื่นตีความประเด็น "นายกฯ ๘ ปี" พูดถึงความคาดหวัง ฝ่ายค้านคาดหวังไว้สูงว่า นี่คือจุดจบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บนเส้นทางอำนาจ ในฐานะนายกรัฐมนตรี

ทำไมอยู่มาถึง ๘ ปี

ใครตอบได้บ้าง? วานนี้ (๑๒ สิงหาคม) ไล่อ่านเว็บไซต์ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/ สะดุดกับข่าว 'นักประวัติศาสตร์' ชี้ 'ลุงตู่' เป็นนายกฯตอนรัฐประหารต่อเนื่องครบ ๘ ปี ส.ค.นี้ คือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ อย่างแรง