ตีความ-ตีนายกฯ

มันใช่เรื่องมั้ย

ด่าผู้ตรวจการแผ่นดินกันยกใหญ่

หาว่าอุ้ม "ลุงตู่" ไม่ยอมส่งเรื่อง นายกฯ ๘ ปี ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ก็เขาชี้แจงโครมๆ มันไม่อยู่ในหน้าที่

ตามนี้ครับ....

พระราช​บัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ (๑) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

แต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือ ส.ส.จำนวน ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้

ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่น ที่ พ.ร.บ.​ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๓๗ (๔) กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา

ก็เตรียมตีตกไป

นั่นเป็นคำร้องที่ยื่นโดยนักร้องเบอร์ ๑ ศรีสุวรรณ จรรยา

ฝ่ายค้านเขาก็ยื่นครับ 

ยื่นในช่องทางตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องเสร็จสิ้น ประธานรัฐสภาจะส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการตามกฎหมายชัดเจน ไปบิดเบือนไม่ได้

ถึงมือศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ ก็ว่าไปตามกระบวนการ

ระหว่างนี้คงต้องพูดถึงกันอีกหลายวัน

กับประเด็น นายกฯ ๘ ปี

๘ ปีจริง คือ ๘ ปีในทางรัฐศาสตร์ กับ ๘ ปีในตัวบทกฎหมาย คือ ๘ ปี เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

ฟังนักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ กูรู กูรู้ เสียงแตกไปคนละทิศละทาง มีเหตุผลประกอบแตกต่างกันไป

ที่ตีความตามความรู้สึกก็มีไม่น้อย กลายเป็นการชี้นำสังคม สุดท้ายไปตกหนักที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อาจตกเป็นเหยื่อทางอารมณ์ได้ หากคำวินิจฉัยออกมาไม่เป็นที่ถูกใจ

แต่ก็มีความเห็นที่น่าสนใจครับ เพราะอ้างอิงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แม้จะสอดคล้องกับความเห็นอื่นๆ ที่ออกสู่สาธารณะมาเยอะแล้ว แต่สาระสำคัญอยู่ที่ผู้ออกความเห็น

วานนี้ (๑๘ สิงหาคม) "สดศรี สัตยธรรม" อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดีกรีอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ให้ความเห็นทางกฎหมายไว้ดังนี้ครับ

"...ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ที่มีบทบัญญัติในมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ที่ว่าดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๘ ปี

ส่วนคำว่า ๘ ปีนับตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ จะไปนำเอารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี ๒๕๕๗ มาใช้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ จะนำมาใช้เมื่อปีรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้

ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๔ ไม่ได้ระบุว่าให้นำรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี ๒๕๕๗ มาใช้ด้วย ดังนั้น อายุการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องเริ่มต้นนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

จะครบ ๘ ปีในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ 

ดังนั้น ก็คงเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย และคงมองในประเด็นเรื่องบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๔ ว่าให้นำรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มาใช้ในเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกฯ ด้วยหรือไม่..."

"สดศรี สัตยธรรม" ไม่ใช่สาวก "ลุงตู่" ครับ

เป็นหนึ่งในอดีตบุคคลในองค์กรอิสระที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ที่สำคัญ ถูกใจคนไม่ชอบ "ลุงตู่"

ถึงขนาดนำไปเป็นไอดอล

ฉะนั้นถือเป็นการแสดงความเห็นที่ปราศจากอคติทางการเมือง เป็นเรื่องข้อกฎหมายล้วนๆ

เป็นไปได้ครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในแนวทางนี้

เพราะดูเหมือนจะเป็นจุดกึ่งกลางของหลายๆ เรื่อง

มีเหตุผลรองรับครับ

จะตีความกฎหมายย้อนหลังมิได้ และการตีความให้นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มิได้เป็นการตีความย้อนหลังแต่อย่างใด

แต่ให้นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าห้ามเกิน ๘ ปี ประกาศใช้

และอาจเป็นกึ่งกลางระหว่างความพอใจกับความไม่พอใจ ใน ๒ แนวทางที่เหลือ

คือให้นับตั้งแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

กับนับจากหลังเลือกตั้ง ๒๕๖๒ ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แต่การตีความกฎหมายไม่ใช่เรื่องการตอบสนองความพอใจหรือความไม่พอใจของใคร ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น

และการตีความตามตัวบทกฎหมาย หากไปสร้างความไม่พอใจ หรือสร้างความพึงพอใจให้กับใคร อันนั้นช่วยไม่ได้

เพียงแต่ความเกลียดชังระหว่างกันในสังคมที่มีความขัดแย้งกันสูงนี้ อารมณ์มักมาก่อนเหตุผลเสมอ

ขนาดในสภาผู้แทนฯ ถึงกับเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งมาแล้วหลายหน เพราะวินิจฉัยไม่ถูกใจ

พรรคก้าวไกล ตัวดีเลย

ความไม่พอใจตั้งแต่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ "ธนาธร-ปิยบุตร" จน ๒ คนนี้กลายเป็นบุคคลโลกลืม ความไม่พอใจนั้นต่อเนื่องมาถึงวันนี้

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" บอกว่า

"...การนับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากปี ๒๕๕๗ มันไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายย้อนหลังหรือไม่

แต่เป็นเรื่องของความต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรี ที่บันทึกไว้ในบทเฉพาะกาลชัดเจนว่า หากเป็น ครม.ที่มาก่อนรัฐธรรมนูญนี้ ขอให้เป็น ครม.ต่อไป

ซึ่งใช้คำว่า “เป็น” ไม่ได้ใช้คำว่า “ทำหน้าที่” หรือคิดว่าเป็น แต่ใช้คำว่า “เป็นเลย” ..."

ผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่อยากถาม "พิธา" กลับว่า

สมมุติวันนี้ "พิธา" เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญยังมิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าต้อง ๘ ปี

อีก ๒ ปีข้างหน้า "พิธา" เป็นนายกฯ เข้าปีที่ ๓ แต่รัฐสภาดันไปแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ห้ามนายกฯ ดำรงตำแหน่งนายกฯ เกิน ๘ ปี

"พิธา" จะเริ่มนับตอนไหน

เพราะเป็นนายกฯ ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะถูกแก้ไข

ครับ...เป็นการบ้านให้นำไปคิด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยกย่อง 'หมอยง'

๓ ปีแล้วนะครับ การผจญภัยกับโควิด-๑๙ จากจุดที่เจอผู้ป่วย ๑ คนตกใจกันทั้งประเทศ มาถึงวันนี้ติดเชื้อไม่เป็นไร นอนรักษาตัวที่บ้าน ๓-๔ วันก็หาย ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้ว

ทำไมจะไม่ได้เลือกตั้ง

มีกลิ่นตุๆ ไม่ใช่รัฐประหารครับ เป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากการมโนเอาเองของใครหลายๆ คน

ทุจริตฉ้อฉลบิดเบือนอำนาจ

คุยกันเรื่อง กฎหมาย กับ จิตสำนึก ครับ หลังศาลรัฐธรรนูญวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้สิ้นสุดลง ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพราะวาระเริ่มแรก ต้องนับตามวันแรกที่ประกาศใช้

'อเมริกา'อีกแล้ว

เย็นๆ โน้นแหละครับ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนายกฯ ๘ ปี ถึงจะออกมา

ก่อนคำวินิจฉัย

ตั้งตารอเลย พรุ่งนี้ (๓๐ กันยายน) บ่ายสาม ได้รู้กันครับ หมู่หรือจ่า หยุดแค่นี้หรือไปต่อ