ณ ประตู 'มณีนพรัตน์'

"สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒"

กษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์มา ๗๐ ปี ยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักร

เสด็จสวรรคต เมื่อ ๘ ก.ย.๖๕ ที่ปราสาทบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ ด้วยพระชนมพรรษา ๙๖ พรรษา

ณ ๑๙ กันยา ๖๕ ได้ประกอบพระราชพิธี "ฝังพระบรมศพ" สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒

ขณะนี้ "พระสถิตนิรันดร์"

เคียงคู่พระศพ "เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ" พระราชสวามี ณ ปราสาทวินด์เซอร์ ทางตอนกลางของเกาะอังกฤษ

ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้..........

ผู้คนนับหลายพันล้านคนจากทั่วโลก ต่างส่งใจแทนดอกไม้ แสดงความอาลัย ต่อการสวรรคตของพระองค์

๑๐ กันยา "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

เสด็จฯ ไปทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ทรงลงพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยแด่ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒"               ขณะเดียวกัน "นายพิษณุ สุวรรณะชฎ" เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร

เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน

วันเดียวกันนั้น ที่ประเทศไทย....

"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์

ทำพิธีแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒" แห่งสหราชอาณาจักร

พร้อมตั้งเครื่องทองน้อย พุ่มบูชา ณ บริเวณ "ประตูมณีนพรัตน์" พระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญแจกันดอกไม้ ทั้งของพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และของ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ไปในพิธีแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์

ในฐานะที่ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาช้านาน ในทุกระดับ เป็นที่ประจักษ์

ในการนี้.........

จึงเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒" แห่งสหราชอาณาจักร

ตั้งแต่ ๑๙ กันยา ไปจนถึงวันที่ ๒๕ กันยา รวมเป็นเวลา ๗ วัน ท่านใดไป ขอความร่วมมือ "แต่งกายด้วยชุดสุภาพ"

ครับ ผมก็เก็บความมาประมวลให้ทราบกัน

ประเทศไทยเรานั้น....

กับอังกฤษ......

เป็น "มิตรประเทศ" อยู่ในฐานะเดียวกัน มีความผูกพันล้ำลึก ทั้งระดับพระราชวงศ์ ทั้งสัมพันธ์แนบแน่น ด้านการค้า การทูต การไป-มาติดต่อกัน ระหว่างประชาชนมายาวนาน

ดังนั้น ชาวสหราชอาณาจักร ทุกข์โศกเช่นใด

ประชาชนคนไทย.....

ซึ่งมีความผูกพันกับ "สถาบันกษัติย์" เช่นเดียวกับชาวสหราชอาณาจักร ก็มีความรู้สึกเช่นนั้น

ยิ่งเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒" ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้นำมาประดิษฐานในพิธีแสดงความอาลัย ที่ประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ด้วยแล้ว

รับรู้ได้ทันที.......

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสอง ว่ามีความผูกพัน-ลึกซึ้ง-ละเอียดอ่อน ขนาดไหน?

เพราะพระบรมฉายาลักษณ์ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ ๒" อันงดงาม เด่นสง่า ณ พระบรมมหาราชวัง

ที่ทรงสายสะพายสีเหลือง (สายสะพายจักรี) อันเป็นเครื่อง "ขัตติยราชอิสริยาภรณ์" อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) ดังเห็น นั้น

"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงนำพระบรมฉายาลักษณ์​นั้นมา ​

จากเมื่อครั้ง "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒"  เสด็จฯ เยือนประเทศไทย

ในฐานะพระราชอาคันตุกะของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ระหว่าง ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เนื่องในโอกาสปี "กาญจนาภิเษก" ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ดังนั้น.......

พระบรมฉายาลักษณ์ในการพิธีแสดงความอาลัยนี้..... สะท้อนความระลึกอาลัยจากส่วนลึกในพระราชหฤทัย ของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ที่ทรงมีต่อการสวรรคตของ "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒"

บ่งบอกความในพระราชหฤทัย เหนือล้านคำบรรยาย

ยิ่งเห็น ประชาชน นักเรียน ข้าราชการเป็นหมู่คณะ  กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เวียนเข้ามาวางดอกไม้สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ขาดสาย

อาจพูดได้ว่า ๑ ภาพนี้ เท่ากับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความรู้สึกจากเบื้องลึกของจิตใจ ของผู้ได้สัมผัส และรับรู้

ว่านี่คือ "ราชอาณาจักรไทย"

และ "น้ำใส-ใจจริง" ของคนไทย ต่อพระราชวงศ์อังกฤษและชาวสหราชอาณาจักร ที่เศร้าโศกต่อการสูญเสียขณะนี้

พูดถึงวันกาญจนาภิเษก "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐  ปี" ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๓๙

จำได้ว่า ในโอกาสนั้้น สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ กับแบงก์กสิกรไทย จัดทำกล้องถ่ายภาพ Leica M6 "รุ่นกาญจนาภิเษก" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนั้น

ผมจำแม่น เพราะจองได้มา ๑ กล้อง สมัยนั้น ยังเป็นกล้องใช้ฟิล์ม ก็เก็บใส่ตู้ไว้จนบัดป่านนี้

และในวาระ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาล ที่ ๑๐ เมื่อ ๔ พ.ค.๖๒

มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประสงค์จัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนั้่น

ได้จัดทำกล้องถ่ายภาพ Leica M10-P Limited Edition รุ่น "บรมราชาภิเษก" ขึ้น ๒ แบบ  คือชุด ๒ เลนส์

ประกอบด้วยกล้องดิจิทัล Leica M10-P ชุบทองคำ หุ้มหนังจระเข้ สีเหลือง พร้อมเลนส์ จำนวน ๑๐ ชุด

ราคาชุดละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

และอีกชุด เลนส์ประกอบด้วยกล้องดิจิทัล Leica M10-P ชุบทองคำ หุ้มหนังจระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์  จำนวน ๒๐ ชุด

ราคาชุดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทุกชุด มีหมายเลขกำกับ ขณะนี้เสร็จเรียบร้อย

ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

หลังจากนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว คุณฐาปน นำกล้องจำนวน ๒๒ ชุด มอบให้องค์กรการกุศล ๒๒ องค์กร

จัดประมูลขึ้่น.....

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยา ๖๕ เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้แต่ละองค์กร นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร

ใครสนใจร่วมประมูล ติดต่อได้ที่มูลนิธิทั้ง ๒๒ แห่ง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และยืนยันการเข้าร่วมประมูล

๒๒ องค์กร ก็ประกอบด้วย........

มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช/ราชประชานุเคราะห์/มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์/มูลนิธิภูบดินทร์/มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข/มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร/มูลนิธิชัยพัฒนา/มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง/มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

มูลนิธิจุฬาภรณ์/มูลนิธิ TO BE NUMBER  ONE/ศิริราชมูลนิธิ/มูลนิธิรามาธิบดี/มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์/มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ/มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิ รพ.สวนดอก/มูลนิธิ รพ.ตำรวจ/มูลนิธิรัฐบุรุษเปรม ติณสูลานนท์/องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ/สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์/มูลนิธิช่วยคนตาบอด  และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ความจริงมีรายละเอียดเกี่ยวกับกล้อง Leica รุ่นบรมราชาภิเษก ที่มีตราสัญลักษณ์ประทับเรียบร้อยนี้อีกมาก

ก็อยากให้ไปประมูลกัน นอกจากมีแค่ ๓๐ ชุดทั้งโลกแล้ว ยังมีค่าทางจิตใจล้ำราคา เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์คู่ราชวงศ์จักรี

แต่ที่นำมาประมูลนี้ มีแค่ ๒๒ ชุด เท่านั้น จากในจำนวน ๓๐ ชุด ที่คุณฐาปนซื้อส่วนนี้มาทั้งหมด และนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเรียบร้อยแล้ว

ก็นำ ๒๒ ชุดนั้น มาจัดประมูล เพื่อ ๒๒ องค์กรอีกต่อหนึ่ง ผมเห็นกุศลเจตนาของคุณฐาปนเช่นนี้ ก็ขออนุโมทนาด้วย

จากชุดละ ล้านห้าแสน และหนึ่งล้าน ก็ช่วยไปประมูลกันให้มากๆ เพราะเงินที่ได้ทั้งหมด จาก ๒๒ ชุด มอบเป็นของแต่ละองค์กรนั้นๆ

เรียกว่าผู้ประมูลได้ทั้งกล้อง Leica รุ่นบรมราชาภิเษก ได้ทั้งบุญกุศล ผมก็ขอแจมในส่วนบุญกุศลนั้นด้วยคนละกัน

วันนี้ ไม่ได้คุยการบ้าน-การเมือง คงไม่ว่ากันนะครับ

ราตรียังยาวไกล

ช่วงนี้ หลับให้สบาย ตะวันบ่ายกว่านี้ ค่อยตื่นขึ้นมาตั้งวง ก็ยังไม่สาย

ปลายๆ เดือน มีเรื่องสบายๆ แบบพี่เบิร์ด มาเมาธ์กัน ๗ วันไม่จบ เชื่อผมเหอะ!

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รอบ ๒ ทีมไทย-ทีมตู่'

กฎหมายไม่มีคำว่า "ถ้า" หรือคำว่า "สมมุติ" ดังนั้น ทุกคำตัดสินของศาล จะตัดสินบนฐาน ๒ ฐาน คือ ฐานข้อเท็จจริงและฐานตัวบทกฎหมาย

“พจมาน”ภาค2ออกศึกชัยภูมิ ฮึกเหิมสกัดส.ส.เลือดไหลออก

การกลับมาผนึกกำลังกันระหว่าง นายทักษิณ ชินวัตร กับ คุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร ผลักดันให้ แพรทองธาร ชินวัตร นำทัพสร้างปรากฎการณ์แลนด์สไลด์ ในสนามเลือกตั้งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

ศุกร์นี้ 'บิ๊กตู่'รอดหรือร่วง การเมืองไทย จะเดินไปทางไหน

วันศุกร์นี้แล้ว 30กันยายนได้รู้กันสุดท้าย บิ๊กตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้ง หรือจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตามมติของที่ประชุม 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

'ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์'

วันนี้ ๒๙ พรุ่งนี้ ๓๐ กันยา. เห็นมีนัดหลายนัด เช่น จาน'หน้าปลาจวด "แก๊งท่าพระจันทร์" ออกโทรทัศน์ดันตูดลูกศิษย์ลงถนน (ไม่ออกนำเอง จากปลาจวด ขอให้เป็นปลาตีน)

จับตา 'ดีล' ควบรวม3พรรค

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศไทม์ไลน์วันเลือกตั้ง 7พฤษภาคม 2566 ด้วยสมมุติฐานรัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปี ภายใต้กฎกติกาใหม่ บัตรเลือกตั้ง2ใบ แบ่งเขต400 บัญชีรายชื่อ100 ที่มองกันว่า ด้วยระบบเลือกตั้งเช่นนี้ มีแนวโน้มเข้าทาง พรรคการเมืองขนาดใหญ่ ที่มีฐานเสียงแน่นหนาอยู่แล้ว

เหตุใดถึงชื่อ “บิ๊กตุ๊ด” เบาๆกับ “ผบ.ทอ.” คนที่ 29

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ออกงานครั้งแรกหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง โดยเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง C-130