กฎเหล็ก’นายพันสีกากี’ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ห้ามโยกย้าย

23 ก.ย.-พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/6450 ลงวันที่ 22 ก.ย. เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง จัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ ใจความว่า ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 16 ก.ย.64 มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้ตร. (ผ่าน สกพ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้ 1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทางในระดับ สว. ถึง รอง ผบก. รวมถึงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงาน หรือลักษณะหน้าที่ที่ว่าง ณ วันที่ 1 ต.ค.64

2.ข้อมูลการกันตำแหน่งสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจที่ ตร. รับโอนมา หรือได้มีการบรรจุและแต่งตั้ง หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นๆ 3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ถึงระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ที่ต้องหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด 4.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ้าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสข. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 5.ข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2564 6.ตรวจสอบความถูกต้องของทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก.หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้จัดทำบัญชีสรุปรายการตามรูปแบบที่กำหนด

.

“ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 ถึง 6 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 ก.ย.64 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กเด่น' สั่งทำบัญชีแต่งตั้ง 'สว.-รองผบก.' นอกวาระประจำปี

ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ส่งถึง ผบช. จเรตำรวจ(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. นอกวาระประจำปี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. ๒๕๖๖

ก.ตร.นัด 27 ก.พ. ถกขยายแต่งตั้ง ‘รองสว.-ผบ.หมู่’ ไปอีก 1 เดือน

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน นัดประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 27 ก.พ.66 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สีกากีสะดุ้ง! เลื่อนส่งบัญชีตั้ง ‘สว.-รองผกก.’ ขยับวันมีผลใช้บังคับ

แจ้งแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆวาระประจำปี 2565 โดยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ระดับ สว.และรองผกก.

‘บิ๊กเด่น’ ติดภารกิจ เลื่อนประชุมบอร์ดกลั่นกรองแต่งตั้ง ผกก.-รองผบก.

ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/113 แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ