'ดีป้า' เดินหน้าปั้นพื้นที่ 'อ.ศรีมหาโพธิ' สู่เมืองต้นแบบอัจฉริยะน่าอยู่ทันสมัย

"ดีป้า" พร้อมภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ครอบคลุมการยกระดับด้านความมั่นคง การศึกษา และสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อม ปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศต่อไป

25 พ.ค.2565 - ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases กับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง โดย สิบตรี ศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ด้านสาธารณสุข โดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ และ ด้านการศึกษา โดย นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ และ นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านความมั่นคง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตําบล ศรีมหาโพธิ ในอําเภอศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ที่มีการบริหารจัดการ พื้นที่อย่างชาญฉลาด โดยเชื่อมข้อมูลกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (CCTV) ร่วมเข้ากับระบบช่วยตรวจจับ ติดตาม ระงับเหตุไม่พึงประสงค์ สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องชาว ‘ศรีมหาโพธิ’ ให้สามารถป้องกันและติดตามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ดีป้า ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์กลางแจ้ง เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สาระประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐสู่ประชาชนผู้สัญจรไปมา รวมถึงผู้ประกอบในพื้นที่ สามารถมาใช้บริการป้ายฯเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีโอกาสทางธุรกิจ อาทิ เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เป็นต้น

ด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิด้วยระบบติดตามผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง จาก บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยจัดเก็บ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลสุขภาพผู้สูงวัย รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การดูแลของสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ทำให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานให้กับ อสม. หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้

ด้านการศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรครูจำนวน 60 รายจาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผ่านการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักสูตรการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์การเรียนรู้เชิงบวก วิทยาการคำนวน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนาต้นแบบการศึกษาแห่งยุคดิจิทัล (Si Maha Phot Education Showcases) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในอำเภอศรีมหาโพธิ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และต่อยอดโอกาสด้านอาชีพในอนาคต

“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน
มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัว บุตรหลานได้รับองค์ความรู้ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลผ่านการศึกษาที่ทันสมัย ขณะที่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมปูทางพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้านSmart Living ของประเทศไทยต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ depa Thailand: https://www.facebook.com/depathai

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' บอกไม่สามารถทำให้ใครรักได้ แต่พยายามทำทุกอย่างเต็มที่

นายกฯ เปิดงาน Thailand 5G Summit 2022 รับทำงานอาจไม่ถูกใจคนทั้งประเทศ แต่ต้องถูกต้อง เพราะโลกเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว ‘บ่น’ทำงานจนเบลอ ครวญหากตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ ป่านนี้แฮงค์ไปแล้ว

'รองโฆษก อสส.' แจงยิบไทม์ไลน์คดี 'พ่อ รมช.ศธ.'

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยถึงกรณีที่อัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่

คดีพ่อ รมช.ศธ. ขาดอายุความจริงหรือ! 'นิพิฏฐ์' ชี้ช่อง กม.

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า คดีพ่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย บุกรุกป่า ขาดอายุความจริงหรือ?

เทศบาลนครภูเก็ต จับมือ ปตท. พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ยกระดับเมืองภูเก็ตสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Energy – Smart City

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนาโครงการนวัตกรรมพลังงาน (Smart Energy) และการบริหารจัดการสาธารณูปโภค

พลังจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกฝันชุมชนดีมีรอยยิ้ม@ปราจีนบุรี

มีคำกล่าวว่า “งานจิตอาสา” คือ งานแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข

บูรณะคูเมืองโบราณศรีมโหสถช่วยแก้แล้ง

10 มี.ค.2565 - นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  กล่าวว่า  ตนพร้อมด้วยนายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปานิกชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร และ น.ส.วัชราวดี วิเชียรศรี ผอ.สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ลง